Головна/Новини/

Інструкція: Облік надання виробничих послуг в програмах BAS АГРО

Інструкція: Облік надання виробничих послуг в програмах BAS АГРО

01 липня 2022

Розглянемо відображення надання виробничих послуг в програмах:

Порядок відображення операції надання послуг виробничого характеру стороннім замовникам залежить від обраного способу розрахунку собівартості цих послуг.

У програмі розрахунок собівартості послуг стороннім замовникам може бути здійснений двома способами:

 • за плановими цінами
 • по виторгу.

У випадку використання методу «За плановими цінами» розрахунок фактичної собівартості наданих послуг виконується шляхом розподілу накопичених виробничих витрат пропорційно плановій (нормативній) собівартості наданих послуг. При використанні даного способу потрібно вказувати планову собівартість наданих послуг в документах.

У випадку використання методу «По виторгу» розрахунок фактичної собівартості наданих послуг виконується шляхом розподілу накопичених виробничих витрат пропорційно вартості продажу наданих послуг. Планова собівартість наданих послуг в документах не вказується.

Вибір способу виконується шляхом настройки Облікової політики організації.

 

Варіант «За плановими цінами і виторгом» надає можливість застосовувати обидва способи одночасно (в одному і тому ж періоді), але для різних номенклатурних груп послуг.

Надання послуг виробничого характеру стороннім замовникам у галузевій конфігурації – це реалізація вироблених послуг (робіт) стороннім контрагентам. У бухгалтерському обліку така операція відображається двома проводками Дт 90 Кт 23 й Дт 36 Кт 70.
Надалі мова піде про калькульовані послуги, тобто ті:

 • Під час надання яких підприємство несе витрати й забезпечує їх окреме відображення в обліку за рахунком 23;
 • Для яких потрібно провести розрахунок фактичної собівартості цих послуг.

Важливим принципом обліку виробничих витрат є аналітичний облік у розрізі номенклатурних груп.

 • Облік витрат ведеться лише у розрізі Номенклатурних груп, тобто об’єктом обліку й калькулювання є не окремі види продукції/послуг, а групи продукції/послуг, об’єднані за ознакою однорідності сировини (матеріалів) та процесу виробництва:
  • це дозволяє накопичувати загальні витрати на однотипну продукцію/послуг, подібну за складом витрат;
  • на рівні номенклатурної групи задається податкове призначення для виробленої продукції/послуг;
 • ведення аналітичного обліку прямих витрат у розрізі номенклатурних груп є обов’язковим.

Розглянемо поетапно Надання виробничих послуг:

Заходимо в довідник «Номенклатурні групи», створюємо нову номенклатурну групу, користуючись відповідною кнопкою меню.

 

Називаємо групу так само, як називається послуга що надається. В даному випадку це «Виробничі послуги Оранка».

Під час розрахунку собівартості послуги до собівартості послуги будуть включені виробничі витрати, накопичені саме по цій групі, і будуть накопичені по дебету рахунку 23, а саме:

Паливо, використане для оранки, відображаємо документом Подорожній лист сільськогосподарської техніки, закладка Паливо.

 

Витрати, що пов’язані з виробництвом продукції або послуг, слід накопичувати лише за тим підрозділом і за тією номенклатурною групою, за якими буде відображений випуск.

Обов’язковим є зазначення створеної Номенклатурної групи та підрозділу на закладці Роботи.

 

А, також, заробітна плата тракториста, закладка Нарахування.

 

Також, відображаються інші витрати, які вплинуть на собівартість Виробничих послуг, наприклад, запчастини списуються документом Вимога-накладна, або Списання товарів та амортизація Трактора документом Закриття місяця, тощо.

Надання виробничих послуг стороннім контрагентам із використанням планових цін здійснюється за допомогою документу Надання виробничих послуг.

У табличній частині документу, для послуги вказується й ціна реалізації, й планова вартість.

Також у табличній частині вказується схема реалізації, згідно з якою будуть сформовані проводки з відображення витрат та доходу від реалізації. Номенклатурна група, що зазначена у табличній частині, фіксується у проводках за рахунками 703 й 903.

 

 

Параметри накопичення витрат (рахунок обліку й номенклатурна група), що будуть включені до собівартості послуги, вказуються на закладці Рахунок витрат. Номенклатурна група, зазначена на закладці Рахунок витрат, є аналітикою випуску. Під час розрахунку собівартості послуги до собівартості послуги будуть включені виробничі витрати, накопичені саме по цій групі, а також за підрозділом, що зазначений у шапці документа.

 

Проводки, які формує документ:

 

Для розрахунку собівартості за наданими послугами застосовуємо документ Розподіл витрат (Підсистема Виробництво- Розподіл витрат), основні функції якого:

 • Розподіл і списання загальновиробничих витрат.
 • Розрахунок фактичної собівартості продукції і її списання.
 • Закриття виробничих витрат.

 

Застосування даного документу можливо як в кінці, так і протягом звітного періоду.

До собівартості зовнішньої послуги, включається обсяг витрат, що накопичені у будь-яких підрозділах за номенклатурною групою, до якої відноситься ця послуга.

Після розподілу загальновиробничих витрат, тобто, списання із рахунку 91 й розподіл сум за розрізами аналітики рахунку 23, здійснюємо розподіл за напрямками витрат.

Щоб мати можливість керувати процесом розподілу, робимо наступні налаштування для документу:

 

Дані настройки відкривають доступ до відповідних закладок документу.

Закладка Відбори документа Розподіл витрат призначена для виконання відбору за витратами. Передбачена можливість вибору витрат за рахунком, номенклатурної групи, статті витрат, підрозділу. На цій же закладці вибирається база розподілу. Можливий відбір бази розподілу за рахунком, підрозділу, номенклатурної групи, статті витрат (доходів), номенклатурі.

Витрати включають в себе: витратний рахунок, аналітика витрат. Якщо необхідно закрити не всі витрати, а тільки частина, необхідно встановити ознаку Застосовувати коефіцієнт і вказати його.

 

На закладках Витрати, База розподілу, Розподіл при натисканні на кнопку Заповнити виводиться інформація відповідно до зазначених даними на закладці Відбори. При необхідності користувач може занести ручні зміни в кожному рядку.

 

Після проведення документу Розподіл витрат формуємо звіт Оборотно-сальдова відомість за рахунком 233, розрахунки за даним рахунком закриті.

 

Таким чином, у результаті проведення документів Надання виробничих послуг та Розподіл витрат з рахунку обліку витрат на витрати від реалізації будуть списані фактичні витрати на випуск послуг.

 

Аналізуємо собівартість наданих послуг за допомогою звіту Універсальний по регістру накопичення Реалізація організацій.

 

Та у звіті Аналіз витрат організації.

 

Консультації по роботі в програмах від розробника
(067) 470-93-70, (063) 975-28-18

12.08.2022

Відео: Облік витрат і розрахунок собівартості в "BAS АГРО. Бухгалтерія"

Читати більше

09.08.2022

Відео: Відображення виплати авансів в "BAS АГРО. Бухгалтерія"

Читати більше

08.08.2022

Доповнення для друку ТТН із зазначенням габаритів транспортного засобу

Читати більше