Майнові права інтелектуальної власності на програми BAS належать NetHelp (Польща)

Рішення “BAS АГРО. ERP” для автоматизації управління діяльністю середніх і великих сільськогосподарських підприємств. Забезпечує автоматизацію всіх основних бізнес-процесів в апараті управління, а також автоматизацію бізнес-процесів виробництва продукції рослинництва або іншої продукції або послуг.

Переваги для власників:

У рослинництві

 • Оперативний облік з детальними аналітиками у розрізі полів, культур, співробітників, марок техніки
 • Оперативне отримування інформації за фактичними витратами
 • Реєстрація та аналіз використання технічних ресурсів з детальними аналітиками
 • Оптимізація структури посівних площ з урахуванням аналізу земельних ділянок та культур-попередників

Агропромислове виробництво

 • Система призначена для довгострокового планування та довготривалого циклу виробництва біологічних активів
 • Формування та аналіз бюджетів
 • План-фактний аналіз витрат по кожному полю та видам робіт

Зернові трейдери

 • Зручне планування продажів, усі необхідні документи: КП, оферти тощо
 • Відслідковування усіх замовлень, їх руху по етапам до замовника
 • Контроль взаєморозрахунків з контрагентами, партнерами, клієнтами
 • Контроль передачі агросировини в обробку та виготовлення продукції

Центр ERP

РАСК. ІН-АГРО має великий досвід впровадження ERP рішень, що підтверджує статус "Центр ERP"

Основні функції, реалізовані в BAS АГРО. ERP

Планування сільськогосподарського та будь-якого іншого виробництва

Формування бюджетів за даними сільськогосподарського планування

Формування технологічних карт полів

Визначення потреб рослинництва у сільськогосподарських матеріалах

Оперативний облік сільськогосподарських робіт з високим ступенем деталізації

Відображення оперативних даних сільгоспвиробництва в регламентованому обліку

Планування та аналіз роботи транспортних підрозділів

Аналіз виконання планів за роботами і матеріалами

Оперативний облік робіт і продукції на току

Облік земельних ділянок та розрахунки з пайовиками

Аналіз структури витрат на вирощування культур в розрізі полів

Можливості BAS АГРО. ERP

Планування с/г виробництва в програмі BAS АГРО. ERP

 • Формування технологічних карт полів та структури посівних площ
 • Можливість використання різних сценаріїв прогнозування – для кількох варіантів розміщення сільськогосподарських культур, прогнозів ціноутворення, погодних умов тощо
 • Визначення потреби в транспортних засобах та іншій техніці та обладнанні
 • Планування прямих витрат згідно запланованої технології вирощування біологічних активів
 • Планування непрямих витрат виробництва
 • Формування підсумкових документів річного планування: баланс продукції рослинництва, зведена потреба в ПММ тощо
 • Побудова бюджету за результатами сільськогосподарського планування

Оперативний облік с/г робіт і послуг в програмі BAS АГРО. ERP

 • Формування вартості прямих і непрямих витрат по культурах в розрізі полів
 • Деталізований аналіз фактичних витрат в розрізі полів, культур, різних видів робіт і врожаю з кожного поля
 • Централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства
 • Облік робіт, що виконуються співробітниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників
 • Облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів
 • Оперативний облік робіт і продукції на току
 • Можливе використання вагового терміналу
 • Оформлення супровідних друкованих документів для автотранспорту
 • Облік талонів комбайнерів і бункеристів
 • Можливість здійснювати тотальний контроль за витратами згідно технологічних карт поля

Розрахунки з пайовиками в програмі BAS АГРО. ERP

 • Автоматизований облік власних та орендованих земельних ділянок (паїв) та договорів про паї
 • Нарахування оплати за пай фіксованою сумою або відсотком від суми оцінки землі, нарахування ПДФО пайовикам
 • Нарахування орендної плати за майбутній період, щоб запобігти відходу пайовиків (тобто виплата авансом)
 • Автоматичне заповнення звіту “Відомості про наявність земельних ділянок” як доповнення до Декларації платника єдиного податку четвертої групи і регламентованого звіту  “форма № 1ДФ”
 • Доступні різні форми виплати орендної плати пайовикам: грошовими коштами, зерном, послугами та іншими негрошовими засобами
 • Автоматичне донарахування в кінці року належної орендної плати пайовикам
 • Планування витрат на орендну плату пайовикам
 • Формування податкової декларації і додатку по земельним ділянкам
 • Формування регламентованої звітності

Розрахунок собівартості продукції в програмі BAS АГРО. ERP

 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в натуральному і вартісному вимірі
 • Різні способи розподілу накопичених витрат
  • на собівартість продукції, робіт,
  • на виробничі витрати,
  • фінансовий результат,
  • на витрати майбутніх періодів
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період
 • Надання даних про структуру собівартості випуску

Планування діяльності в програмі BAS АГРО. ERP

 • Планування продажів, закупівель, виробництва по необхідним аналітикам
 • Взаємозв’язок між різними видами планів
 • Аналіз збалансованості планів
 • Розрахунок потреб ресурсів
 • Відображення даних планування в бюджетах

Виробництво

 • Візуалізація структури виробу
 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації)
 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти)
 • Підтримка серійного обліку матеріалів, напівфабрикатів, продукції
 • Три рівні управління виробництвом
 • Планування по методикам MES або ББМ
 • Консолідація потреб в продукції

CRM. Продажі

 • Управління ефективністю процесів продажів
 • Бізнес-процеси взаємодії з клієнтами
 • Досьє клієнта, партнера
 • Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів
 • Моніторинг виконання угод
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів, BCG-аналіз
 • Воронка продажів
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості

Управління закупівлями

 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах
 • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невикористаних замовлень покупців
 • Підбір оптимальних постачальників товару
 • Наскрізний аналіз і установка взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам
 • Складання графіків поставок і графіків платежів

Складський облік

 • Складна ієрархічна структура складів, комірковий склад
 • Відокремлений облік по замовленнях – резервування потреб
 • Спрощена і розширена підтримка запасів на складі
 • Мобільні робочі місця працівників складів
 • Управління переміщенням товарів між складами і приміщеннями, управління інвентаризацією
 • Облік товарів на складах в розрізі серій і термінів придатності
 • Статистичний аналіз запасів
 • Розрахунок прогнозованого попиту

Управління грошовими коштами

 • Формування платіжного календаря на основі заявок
 • Налаштування маршрутів узгодження заявок
 • Прогнозування фінансового стану, контроль заборгованості по дебету і кредиту, аналіз РГК
 • Контроль витрат, руху грошових коштів, залишків, цільових показників за допомогою цільових і обмежуючих лімітів
 • Отримання оперативної актуальної інформації про розрахунки і виконанні фінансових зобов’язань
 • Трансляція операцій у підсистему МСФЗ

Бюджетування

 • Таблична модель бюджетування
 • Налаштування видів бюджетів і розширена аналітика, сценарії, версії
 • Управління бюджетним процесом, контроль узгодження бюджетів
 • Підтримка декількох валют з урахуванням прогнозних курсів
 • Економічний прогноз
 • Аналіз досягнення планових показників
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу
 • Розширений фінансовий аналіз

Інші рішення для автоматизації агробізнесу

Ви зможете значно розширити можливості системи з наступними рішеннями

ERP АГРО (ІН-АГРО)

ERP АГРО (ІН-АГРО)

Рішення для побудови комплексної інформаційної системи управління діяльністю агропромислових підприємств, агрохолдингів, груп компаній.

ІН-АГРО: Управління агрохолдингом

ІН-АГРО: Управління агрохолдингом

Рішення призначене для ведення обліку діяльності та управління великими сільськогосподарськими підприємствами, агрохолдингами - як в управляючих компаніях холдингів, так і у виробничих підрозділах (філіях) підприємств.

ІН-АГРО: Управління елеватором

ІН-АГРО: Управління елеватором

Система призначена для комплексної автоматизації обліку комбінатів хлібопродуктів, елеваторів, борошномельних і комбікормових заводів України будь-якого розміру і типу.

ІН-АГРО: Система контролю руху продукції

ІН-АГРО: Система контролю руху продукції

Виключення зловживань та помилок під час приймання та відвантаження зерна. Автоматизовано збір інформації про хід приймання зерна: даних ТТН, зважування, лабораторії, вагової.

Відгуки наших клієнтів

1 500+

проектів реалізовано РАСК. ІН-АГРО

4 000+

підприємств працюють у програмах ТМ "ІН-АГРО"

ТОВ «Оскар Агро»

Лідер агропромисловості Західної України (35 000 га)

В рамках проєкту фахівцями РАСК. ІН-АГРО виконані роботи з перенесення початкових залишків і довідників, навчання персоналу, дослідна експлуатація системи на звітному періоді, доробка окремих об’єктів. Реалізовано обмін даними між базами управлінського та бухгалтерського обліку, розроблені механізми використання і розподілу ТМЦ з різних складів за різними контрагентами, проведена інтеграція GPS-моніторингу Віалоне і галузевого рішення “ІН-АГРО: Управління агрохолдингом”.

ТОВ «Українське зерно»

Один з найбільших в Україні виробників комбікормів

Побудовано єдину систему управління та обліку на підприємстві, що дозволило поліпшити ефективність бізнес-процесів, керованість та інформативність діяльності структурних підрозділів.

Впроваджено рішення “RASK: ВРМS. Казначейство”, за допомогою якого були автоматизовано процеси узгодження заявок на витрати коштів. Рішення легко налаштовується без залучення програмістів і дозволяє оперативно узгоджувати заявки через месенджер Telegram.

Переваги BAS АГРО. ERP

ВИКОРИСТАННЯ ДОЗВОЛЯЄ

 • Управляти агропідприємством в режимі реального часу
 • Оперативно контролювати фінансовий стан підприємства
 • Отримувати потужну та наочну аналітичну звітність
 • Оптимізувати процеси виробництва
 • Просто і зручно відстежувати КРІ
 • Підвищити ефективність комерційних і логістичних служб
 • Організувати роботу в єдиному інформаційному просторі

Супровід BAS АГРО. ERP

Вартість програми

Вартість залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням

BAS АГРО. ERP 216 000 грн.
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 1 р. м. 3 900 грн.
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 5 р. м. 17 100 грн.
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 10 р. м. 28 800 грн.
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 20 р. м. 40 000 грн.
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 50 р. м. 90 000 грн.
BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 100 р. м. 175 000 грн.

Залиште заявку для консультації

 • Проведемо індивідуальну презентацію

 • Розрахуємо вартість системи та впровадження