Головна/Каталог програм/

BAS Документообіг КОРП

РОЗІГРАШ 9 ПОДАРУНКІВ!
Акція з 27 червня по 14 липня 2022

Беріть участь у розіграші при купівлі програмних продуктів або послуг від 8 000 грн.

Детальніше ˃˃

 

Майнові права інтелектуальної власності на програми BAS належать NetHelp (Польща)

“BAS Документообіг КОРП” автоматизує всі бізнес-процеси, в яких бере участь документообіг на підприємстві. Це програмне забезпечення не має галузевої приналежності та може успішно використовуватися в комерційних організаціях будь-якої сфери, і на бюджетних підприємствах.

Робота ведеться з врахуванням всіх постанов, які регламентують процес документообігу в Україні.

1 420 АРМ

Досвід реалізації масштабної корпоративної ІТ-системи в Україні

Широкі можливості рішення

Класичне діловодство

Вхідна/Вихідна кореспонденція

Внутрішні документи

Звернення громадян (для державних установ)

Договори та супровідні документи

Робота з різними файлами

Інші функції

Підтримка паперового документообігу та архіву

Організація заходів (наради, конференції, засідання, ін.)

Проєктна діяльність

Управління зайнятістю

Підтримка електронно-цифрового підпису

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ BAS ДОКУМЕНТООБІГ КОРП

Вікно “Поточні справи” старті програми показує підсумкову інформацію:

 • завдання користувача і підлеглих (для керівників),
 • події календаря,
 • повідомлення пошти та форуму,
 • актуальні документи в роботі,
 • інформацію з обліку часу.

На закладці “Завдання мені” відображаються завдання, призначені поточному користувачеві безпосередньо, через ролі або делегуванням.

Завдання можна позначати прапорцями різних кольорів. Це зручно при роботі з великим числом завдань.

 • Робота з документами будь-яких типів.
 • Кожен документ супроводжується обліково-реєстраційною карткою.
 • Документи і файли зберігаються в структурі папок з урахуванням прав доступу.
 • Обмеження прав доступу залежно від видів документів, грифів доступу, груп, організацій і діяльності.
 • Реєстрація вхідних і вихідних документів
 • Облік звернень громадян
 • Облік договорів: підготовка, узгодження, облік пов’язаних документів, облік і контроль термінів і фінансових зобов’язань; контроль повернення, розірвання договору.
 • Сканування
 • Автоматичне завантаження файлів з каталогу
 • Вбудована електронна пошта
 • Перегляд, редагування та контроль версій документів
 • Шаблони документів і файлів
 • Штрихкодування документів, друк реєстраційних штампів документів
 • Налаштування зв’язків між документами
 • Відображення всіх документів, які стосуються кореспондента
 • Кілька резолюцій в документах
 • Переадресування вхідних документів
 • Контроль переданих документів
 • В програмі “BAS Документообіг КОРП” колективна робота з документами з налаштуванням бізнес-процесів від розгляду документу, його погодження та виконання
 • Призначення завдань не тільки конкретним виконавцям, але і ролям.
 • Налаштування шаблонів маршрутів бізнес-процесів по кожному виду документів з урахуванням умовної маршрутизації.
 • Реалізовано автоматичний запуск бізнес-процесів за розкладом, ескалація задач бізнес-процесу у разі виконання деяких умов
 • Підтримується ієрархія підпорядкованості бізнес-процесів та їх завдань.
 • Є можливість тимчасової зупинки бізнес-процесів, яка поширюється на всі підлеглі бізнес-процеси та їх задачі.
 • Для підвищення виконавчої дисциплини і уникнення помилкового завершення фактично не завершених задач, в системі “BAS Документообіг КОРП” є можливість призначити додаткові умови перевірки, без виконання яких система не дозволяє вказати завершення виконання задачі.

Підтримка проєктної діяльності в “BAS Документообіг КОРП” включає ведення аналітичного обліку даних (вхідних, вихідних і внутрішніх документів, файлів, процесів, заходів, задач та ін.) у розрізі проєктів, а також підтримка бізнес-процесами діяльності з виконання плану проєкту.

 • Ведення картки та ієрархічної структури проєкту (структура проєкту містить в собі перелік проєктних задач бізнес-процесу);
 • облік трудовитрат у розрізі проєктів;
 • формування звітності по проєктах;
 • завантаження проєкта з Microsoft Project (як джерело даних використовується файл проєкту, вивантажений у XML);
 • робота з планом проєкту й діаграмою Ганта.

Звіти з проєктної діяльності:

 • Поточний стан проєктних задач,
 • Задачі, які скоро повинні початися,
 • Задачі, які скоро повинні закінчитися,
 • План-факт за строками (показує, чи є перевищення планових строків),
 • План-факт трудовитрат (показує планові і фактичні трудовитрати за проєктом).

В програмі “BAS Документообіг КОРП” реалізовані процеси підтримки організації заходів (нарад, конференцій та будь-яких інших) дозволяють скоротити час на підготовку заходів, спрощує процедуру підбору та сповіщення учасників, забезпечує облік і контроль виконання прийнятих на нарадах чи зборах рішень тощо.

 • Зовнішні та внутрішні заходи;
 • Протокольні заходи (наради, засідання, ради директорів);
 • Бронювання приміщень;
 • Підбір зручного для учасників часу проведення;
 • Формування програми та протоколу;
 • Прийняття рішень і контроль їх своєчасного виконання.

В комплект поставки “BAS Документообіг КОРП” включено широкий набір готових звітів для аналізу ефективності організації заходів:

 • Які заходи були проведені за період;
 • Як росте або зменшується кількість заходів в організації;
 • Скільки часу витрачається на заходи;
 • Заходи якого виду найчастіше проводяться в організації;
 • Хто зі співробітників ігнорує заходи;
 • Хто з голів / організаторів порушує строки;
 • По яких заходах були пропущені рішення;
 • інші

Електронний документ є структурованим набором даних, що містить реквізити та змістовну частину. Реквізити документа та інформація його змістовної частини можуть бути використані в процесі пошуку конкретного документа.

В програмі “BAS Документообіг КОРП” реалізовано повнотекстовий пошук будь-яких даних (документів, файлів) не тільки по всіх полях карток, але і по вмісту версій файлів популярних форматів з урахуванням морфології російської, української та англійської мов.

Дані обліку робочого часу та можливість його контролю забезпечують керівника інформацією для прийняття управлінських рішень і дозволяють оптимізувати роботу співробітників.

У програмі реалізована щоденна звітність співробітників, яка містить дані про час, проєкт, зміст роботи. На підставі цих відомостей можна побудувати різні звіти про витрати часу співробітників в розрізі видів робіт, підрозділів або періодів.

Програма дозволяє вести загальний і персональний календарі і підбирати час для заходів з урахуванням зайнятості учасників. Записи календаря можна створити на підставі будь-якого іншого предмета програми, наприклад, задачі, документа, листа, захода.

Програма дозволяє автоматизувати бізнес-процеси організаційно-розпорядчого документообігу, відповідно до основних постанов та законів, які регулюють ведення діловодства та документообігу в Україні:

 • Закон України від 22.05.2003 № 851-IV “Про електронні документи та електронний документообіг”;
 • Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”;
 • Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР “Про звернення громадян”;
 • Постанова КМУ від 30.11.2011 №1242 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”;
 • Постанова КМУ від 28.10.2004 №1453 “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади”.

ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ

Вартість програмного продукту та впровадження залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.

BAS Документообіг КОРП 62 700 грн.

Спеціальна ціна 42 000грн. на BAS Документообіг КОРП
для користувачів корпоративних продуктів до 31.12.2022р. ⟹Деталі

Замовити демонстрацію

  Супровід програми BAS Документообіг КОРП
  від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО