АКЦІЯ! З 1 по 30 червня 2022 р.

Знижка 50% на навчання по роботі в програмі при купівлі BAS ERP

Детальніше про акцію ˃˃

BAS ERP дозволяє побудувати сучасну систему обліку з високою деталізацією витрат, забезпечити комплексне планування і бюджетне управління, визначити показники управління і системи відповідальності в рамках єдиного інформаційного простору.

Майнові права інтелектуальної власності на програми BAS належать NetHelp (Польща)

В програмі BAS ERP керівництво має можливість оперативно оцінювати ключові показники діяльності – “охопити весь бізнес одним поглядом”.

Для консультації щодо впровадження телефонуйте  (067) 522-52-56  (067) 576-16-41

Курси по BAS ERP >>

Навчання на курсах дозволить Вам зрозуміти, наскільки програма підходить для Вашої компанії і значно полегшить її впровадження.

BAS ERP. Версія для пілотного впровадження

З 23.12.2021 р. у продажу програмний продукт для моделювання бізнес-процесів та планування проектів впровадження BAS ERP редакції 2.5

Центр ERP

РАСК. ІН-АГРО має компетенції та досвід у впровадженні ERP-рішень

Впровадження ERP дозволить

Скоротити час та витрати

на 35% скоротити трудовитрати в підрозділах

на 19% скоротити дебіторську заборгованість

на 26% скоротити строки виконання замовлень

на 19% скоротити виробничі витрати

Підвищити ефективність

на 85% прискорити обробку замовлень

на 14% збільшити прибуток

на 29% збільшити об’єм виготовлення продукції

в 3 рази прискорити формування звітності

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ BAS ERP

В програмі BAS ERP керівництво має можливість оперативно оцінювати ключові показники діяльності – “охопити весь бізнес одним поглядом”.

BAS ERP надає інструменти для своєчасного виявлення відхилень від плану та негативної динаміки, забезпечує єдиний підхід до оцінки фінансових результатів фактичної діяльності підприємства ( “погляд у минуле”) та аналізу ефективності прийнятих рішень на підставі запланованих даних ( “оцінка майбутнього”).

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон)
 • Погодження заявок на витрачання грошових коштів
 • Контроль виконання платежів за заявками, ведення платіжного календаря
 • Розширені можливості управління поточними платежами.
 • Формування платіжних документів на майбутні дати
 • Інвентаризація кас і банківських рахунків
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів
 • План рахунків міжнародного фінансового обліку (налаштовується)
 • Трансляція операцій у підсистему МСФЗ за даними оперативного та регламентованого обліку
 • Відкладене відображення проводок в обліку
 • Створення документів за типовими операціями
 • Облік кредитів, депозитів і позик
 • “Аудиторський слід” даних
 • Генератор фінансових звітів, у т.ч. для формування звітності за міжнародними стандартами способами трансляції операцій та трансформації звітності

Бюджетування

 • Налаштування видів бюджетів і розширена аналітика
 • Моделювання сценаріїв
 • Управління бюджетним процесом
 • Підтримка декількох валют
 • Табличні форми введення і коригування
 • Економічний прогноз
 • Аналіз досягнення планових показників
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу
 • Розширений фінансовий аналіз
 • В системі зберігається історія змін значень бюджетних статей
 • Зручний розрахунок планових показників у формі редагування бюджету – допускає використання розрахунків за формулою для кожного показника одночасно від декількох джерел даних
 • Візуалізація структури виробу.
 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації).
 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти).
 • Параметричне забезпечення потреби в номенклатурі.
 • Два рівня планування виробництва: головний і локальний диспетчер.
 • Інтервальне планування та “Барабан – Буфер – Мотузка”
 • Планування по “вузьких” місцях виробництва.
 • Поопераційне планування.
 • Зниження залежності якості планування від точності нормативних даних.
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення).
 • Оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів усередині інтервалу.
 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами.
 • Облік часу транспортування і простеження ТМЦ.
 • Прогнозування перебігу виробничого процесу.
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньоцеховому рівнях.
 • Гнучке перепланування.
 • Розширений облік виробітку співробітників

Програма BAS ERP дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками і споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.

Рішення підтримує окремий облік витрат за видами діяльності, які мають виокремлення у частині різного оподаткування операцій.

 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності у необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірах
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість виробленої продукції та виконаних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період
 • Надання даних про структуру собівартості випуску

Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу. Такий аналіз істотно підвищує наочність і контроль обґрунтованості виконаного розрахунку собівартості.

 • Роздільний облік витрат за видами діяльності.
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями.
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат.
 • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців
 • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок
 • Підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів
 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів
 • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції та матеріалах
 • Наскрізний аналіз та встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам
 • Аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може призвести недопоставка товарів або матеріалів)
 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах
 • Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, запропонованими умовами доставки, територіальними або іншим довільним ознаками та автоматичне формування замовлень для них
 • Складання графіків поставок і графіків платежів

Для управління складом в програмі BAS ERP може застосовуватися схема ордерного складського обліку. Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження і надходження незалежно. Складські ордера виписуються тільки на підставі документів-розпоряджень, якими можуть виступати замовлення або накладні. Ведеться облік отриманих, але невиконаних розпоряджень; технологія роботи складу може будуватися цілком “від електронних розпоряджень”.

Підсистема дозволяє створювати різні робочі зони для оптимального доступу до складських комірок і визначати порядок обходу складських комірок, наприклад, робочі зони для роботи автонавантажувача і для ручного відбору товарів співробітником складу.

Реалізовано багатокроковий процес інвентаризації товару, що включає формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахунок залишків у місцях зберігання, роздільне відображення надлишків і недостач в оперативному та фінансовому обліку.

 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб.
 • Мобільні робочі місця працівників складів.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
 • Розрахунок прогнозованого попиту.
 • Товари на складах за термінами придатності.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.
 • Управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом
 • Воронка продажів
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
 • Облік планової та фактичної заборгованості у розрізі замовлень, термінів оплати і документів розрахунків
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, угоди
 • Самообслуговування клієнтів
 • Управління торговими представниками
 • Моніторинг стану процесів продажів
 • Планування використання автотранспорту
 • Ймовірнісна оцінка прогнозу продажів
 • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • Інвентаризація взаєморозрахунків
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрі
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків

В програмі BAS ERP реалізовано управління процесами продажів: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз.  Система накопичує статистику за процесами, що виконуються, дозволяє розраховувати ймовірність доведення наявного потенціалу продажів до успішного результату (“Воронка продажів”) і проводити аналіз “вузьких місць” процесів.

Всі продажі, що почалися (“угоди”) реєструються у системі. Вони об’єднують в єдине ціле всю інформацію, яку накопичено у системі під час підготовки та виконання продажу – електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли тощо. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів з продажу.

Система дозволяє реєструвати та аналізувати оточення угоди: конкурентів, субпідрядників, впливових осіб, їх зв’язки. На підставі статистики угод система дозволяє оцінити ймовірність її успішного здійснення. Таким чином, система автоматизує і підтримує не тільки стадію продажу, а й підготовку продажів. Крім цього, система дозволяє аналізувати угоди, які не відбулися, що необхідно для вдосконалення роботи відділу продажів.

Основні інновації рішення в функціоналі:

 • Формування стратегії відносин з партнерами
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами
 • Досьє клієнта, партнера
 • Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів
 • Претензійна робота
 • Моніторинг виконання угод
 • BCG-аналіз
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів

Підсистема дозволяє вести довідник об’єктів ремонту, класифікувати їх за ознаками спільності складу паспортних характеристик, показників напрацювання, видів ремонту, режимів експлуатації. Відстежується стан об’єктів ремонту, а також приналежність і розташування. Об’єкти ремонту можуть бути вкладеними або вузлами інших об’єктів ремонту.

В процесі експлуатації об’єктів ремонту у BAS ERP вводяться дані про напрацювання та виявлені дефекти. Реєстрація дефектів у журналі дозволяє проводити аналіз та організовувати проведення планових і позапланових ремонтних заходів.

Функціонал підсистеми дозволяє формувати графік ремонтно-профілактичної діяльності, який враховує, як зареєстровані дефекти, напрацювання, правила, так і непрогнозовані зовнішні обставини (позасистемні розпорядження).

Підсистема тісно інтегрована з підсистемою виробництва. Об’єкти ремонту можуть бути пов’язані з виробничими робітниками центрами. При цьому заплановані ремонти обладнання впливають на доступність цього обладнання для виробничого планування. Для проведення ремонтних робіт можуть бути задіяні будь-які виробничі ресурси; виробництво може виконувати роботи для потреб ремонтів.

 • Облік та ієрархічна класифікація об’єктів, що знаходяться в експлуатації
 • Моніторинг стану об’єктів експлуатації
 • Управління по видах ремонтів
 • Організація і проведення планових та позапланових ремонтних заходів
 • Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної та виробничої діяльності
 • Формування повної вартості володіння об’єктами експлуатації
 • Робота з персональними даними співробітників
 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
 • Організація роботи зі штатним розкладом
 • Робота з договорами підряду
 • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
 • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів
 • Використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника під час розрахунку винагород за працю
 • Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
 • Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів в натуральній формі
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
 • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
 • Отримання уніфікованих звітних форм
 • Обчислення регламентованих законодавством податків і відрахувань у фонд оплати праці
 • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої

BAS ERP містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, зокрема підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організації.

Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Облік оподатковуваного прибутку, ПДВ та Єдиного податку реалізовано відповідно до норм Податкового кодексу України.

До складу програми включено план рахунків бухгалтерського обліку, відповідно до Наказу Міністра фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування” № 291 від 30 листопада 1999 року. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства з ведення бухгалтерського обліку та відображенню даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

ДОДАТКОВІ МОДУЛІ до BAS ERP

Розширюйте можливості системи з доробками РАСК. ІН-АГРО

Візуалізація управлінської звітності

Візуалізація управлінської звітності

Ми визуалізуємо управлінські звіти за допомогою Power Bі, Qlik View, Qlik Sense

BAS Документообіг КОРП

BAS Документообіг КОРП

Автоматизує всі бізнес-процеси, в яких бере участь документообіг на підприємстві.

RASK: BPМS. Казначейство

RASK: BPМS. Казначейство

Управління рухом грошових коштів - Оперативне узгодження заявок - Контроль платежів

Управління автотранспортом (модуль)

Управління автотранспортом (модуль)

Рішення дозволяє автоматизувати планування і аналіз зайнятості автотранспорту, облік ПММ та запчастин. Модуль інтегрується з рішеннями "BAS ERP" і "BAS Комплексне управління підприємством"

ВПРОВАДЖЕННЯ систем ERP-класу - НАШІ ПРОЕКТИ

1 420

користувачів - нами побудовано найбільшу корпоративну систему в Україні

Isker Consortium

консорціум, який надає послуги: будівельні, кейтеринг, переробка відходів

Завдяки впровадженню ERP-стистеми отримано такі результати:

 • Прискорення процесу підбору персоналу та введення кадрових документів
 • Зменшення часу створення звітів в 2-3 рази
 • Прискорення товарообігу на складах за рахунок введення віртуальних складів
 • Зменшено час простоювання номенклатури за рахунок резервування номенклатури

ТОВ «КТД ГРУП КОМПАНІ»

Виробник побутової техніки ТМ SATURN, Laretti

В рамках проекту виконані роботи по впровадженню BAS ERP: перенесення основних залишків з попередньої системи обліку, розроблені механізми обміну даними, проведено адаптацію бізнес-процесів до типового функціоналу рішення для мінімізації кількості доробок, проведено навчання персоналу по роботі в системі, доопрацьована частина функціоналу системи в напрямку переробки відходів.

ТОВ "Юрія Фарм"

Провідна міжнародна фармацевтична корпорація

Впроваджено комплексну ERP система, яка відповідає потребам підприємства і дозволила підвищити ефективність управління бізнес-процесами, спростити і прискорити взаємодію співробітників, контролювати дії користувачів і виконавську дисципліну.

ПЕРЕВАГИ BAS ERP

 • Можливості на рівні ERP-систем міжнародного класу
 • Підходить для застосування в різних сферах
 • Робота через Інтернет, в тому числі через хмарні сервери
 • Доступна мобільна версія
 • Розширення функціоналу додатковими модулями
 • Багатоплатформність, гнучкість і підтримка відкритого ПЗ
 • Невисока вартість володіння
 • Швидке повернення інвестицій
 • Можливість отримання істотного економічного ефекту з ростом продуктивності праці
 • Управління підприємством в режимі реального часу
 • Оперативний контроль фінансового стану підприємства
 • Отримання наочної аналітичної звітності
 • Оптимізація процесів виробництва
 • Просте та зручне відстеження КРІ
 • Підвищення ефективності роботи комерційних і логістичних служб
 • Організація роботи в єдиному інформаційному просторі

ВАРТІСТЬ BAS ERP

Вартість програмного продукту та впровадження BAS ERP залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням

BAS ERP 180 000 грн.
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій 54 000 грн.

 

Для консультації щодо впровадження телефонуйте:
 (067) 522-52-56  (067) 576-16-41

Замовити розрахунок вартості

  Супровід програми BAS ERP
  від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО