Головна/Каталог програм/

BAS Комплексне управління підприємством

АКЦІЯ! З 18 травня по 30 червня 2022 р.

Знижки до 20% на оренду програми

Детальніше про акцію ˃˃

BAS Комплексне управління підприємством – комплексне рішення, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Майнові права інтелектуальної власності на програми BAS належать NetHelp (Польща)

 

Підходить підприємствам, які:

 • потребують автоматизації  управлінського обліку і розширення своїх торгових можливостей
 • планують оптимізувати кадровий облік і розрахунок зарплати. Підходить для підприємств з великим штатом співробітників або складним розрахунком зарплати
 • розглядають заміну системи автоматизації на більш сучасну і функціональну
 • зацікавлені в автоматизації планування та бюджетування
 • мають потребу в гнучких налаштуваннях робочих місць співробітників різних відділів

 

Щоб зрозуміти наскільки програма підходить Вам та щоб полегшити її впровадження, рекомендуємо пройти Навчання на курсі  BAS КУП 

 

РАСК. ІН-АГРО впроваджує BAS КУП у повному обсязі

Розширяємо функціональність програми  – розробляємо додатковий функціонал під потреби Вашого підприємства.

 

20 000+

робочих місць автоматизовано спеціалістами РАСК. ІН-АГРО

Серед наших розробок - додаткові можливості до BAS КУП:

Автоматизація та спрощення завантаження даних при здійсненні імпортних поставок

Завантаження здійснюється з файлу вантажно-митної декларації отриманої від брокера (файл *xml.)

Завантаження відбувається в напівавтоматичному режимі .

При завантаженні здійснюється співставлення номенклатури ВМД з наявною в інформаційній системі по артикулу, або по повному найменуванню. Якщо номенклатура не була знайдена в інформаційній системі, тоді створюється нова.

Реалізована можливість створювати по одному елементу, або для групи елементів.

Інтеграція BAS КУП з системою контролю управління доступом на підприємство (СКУД)

Інструмент в документі «Табель» для співставлення, аналізу та перевірки годин в табелі з даними СКУД.

Отримання даних СКУД є автономним та щоденним. Тобто, регламентоване завдання не залежно від дій користувача щоденно завантажує дані по співробітниках зі СКУД в розрізі робочих, нічних та вечірніх годинах.

Внесені в табель дані про час, що не є робочими, вечірніми та нічними годинами виділяються окремо, оскільки мають відповідні накази.

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ BAS КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Моніторинг та аналіз показників в програмі “BAS Комплексне управління підприємством”

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
 • Реалізація принципу контролю “День-Тиждень-Місяць”
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів

Витрати і розрахунок собівартості

 • Облік фактичних витрат за видами діяльності в розрізах
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період
 • Розрахунок відокремленої собівартості продукції
 • Надання даних про структуру собівартості випуску

Можливості для фахівців з розрахунку собівартості в програмі “BAS Комплексне управління підприємством”

 • Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу
 • Попередня сумова оцінка собівартості випуску протягом звітного періоду
 • Різні способи розподілу витрат

Управління фінансами в програмі “BAS Комплексне управління підприємством”

 • Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів
 • Облік кредитів, депозитів і позик
 • Еквайринг (платіжні карти)
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
 • Маршрути погодження заявок
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів
 • Відкладене відображення проводок в обліку
 • Прив’язка проводок до документів без трансформації

Можливості для керівників фінансових служб

 • Ефективний фінансовивй аналіз діяльності підприємства
 • Економічно обгрунтоване управління розвитком бізнесу
 • Оптимізація напрямків діяльності
 • Облік фінансових результатів в розрізі напрямів діяльності підприємств

Бюджетування. Планування в програмі “BAS Комплексне управління підприємством”

 • Настроювані види бюджетів і розширена аналітика
 • Моделювання сценаріїв
 • Управління бюджетним процесом
 • Підтримка декількох валют
 • Табличні форми введення і коригування
 • Економічний прогноз
 • Аналіз досягнення планових показників
 • Розширений фінансовий аналіз
 • Планування виробництва, зборки / розбирання, закупівель, продажів, потреби в трудових ресурсах

Можливості для керівників і фахівців з бюджетування

 • Ефективні інструменти з управління бюджетуванням
 • Управління коригуваннями бюджету – зберігається історія змін значень бюджетних статей
 • Зручний розрахунок палнових показників у формі редагування бюджету – допускає використання розрахунків за формулою для кожного показника одночасно з декількох джерел даних

Персонал і розрахунок зарплати в програмі “BAS Комплексне управління підприємством”

 • Робота з персональними даними співробітника
 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу
 • Організація роботи за штатним розкладом
 • Облік відпрацьованого часу (різні методи)
 • Розрахунок зарплати персоналу, різні системи оплати: погодина (у т.ч. тарифна), відрядна та їх різновиди
 • Обчислення регламентованих податків та відрахувань
 • Показники ефективності при розрахунку винагород
 • Розрахунок утримань із заробітної плати
 • Робота з договорами підряду

Можливості для фахівців по управлінню персоналом

 • Організація ефективних систем мотивації
 • Кадровий облік і розрахунки по зарплаті відповідно до законодавства
 • Підвищення достовірності та швидкості розрахунків, мінімізація витрат
 • Формування документів на виплату зарплати та звітів в державні органи

 

Інтеграція BAS КУП з системою контролю управління доступом на підприємство (СКУД)

Інструмент в документі «Табель» для співставлення, аналізу та перевірки годин в табелі з даними СКУД.

Отримання даних СКУД є автономним та щоденним. Тобто, регламентоване завдання не залежно від дій користувача щоденно завантажує дані по співробітниках зі СКУД в розрізі робочих, нічних та вечірніх годинах.

Внесені в табель дані про час, що не є робочими, вечірніми та нічними годинами виділяються окремо, оскільки мають відповідні накази.

Управління відносинами з клієнтами

 • Формування стратегії відносин з партнерами
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами
 • Досьє клієнта, партнера
 • Картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів
 • Претензійна робота
 • Моніторинг виконання угод
 • BCG-аналіз
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів

Можливості для менеджерів по роботі з клієнтами

 • Побудова системи взаємодії з клієнтами та партнерами
 • Планування роботи по залученню клієнтів
 • Оперативне реагування на запити клієнтів
 • Чітке планування взаємодії з клієнтами
 • Оцінка результатів маркетингових акцій
 • Відстеження кожного звернення

Управління продажами

 • Управління ефективністю процесів продаж та угод
 • Воронка продажів, моніторинг стану продаж
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки
 • Розширене управління замовленнями клієнтів
 • Управління торговими представниками
 • Планування використання автотранспорту
 • Роздільний облік в розрізі партнерів (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • Звітність та інвентаризація по взаєморозрахункам
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів

Можливості для фахівців відділу продажів

 • Фіксація історії переговорів з клієнтом
 • Планування надходження виручки по днях
 • Контроль за дотриманням клієнтом термінів оплати
 • Аналіз простроченої дебіторської заборгованості
 • Планування і контроль продажів

Управління закупівлями

 • Управління закупівельною діяльністю
 • Контроль умов поставок
 • Планування закупівель на підставі планів продажів, виробництва та невиконаних замовлень
 • Оформлення замовлень постачальникам і їх контроль
 • Аналіз виконання додаткових умов за договорами
 • Різні схеми приймання товарів від постачальників
 • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, матеріалах
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб в номенклатурі

Можливості для фахівців матеріального забезпечення

 • Аналіз наслідків невиконання замовлень
 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів
 • Наскрізний аналіз між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам
 • Підбір оптимальних постачальників товару
 • Складання графіків поставок та платежів

Автоматизація та спрощення завантаження даних при здійсненні імпортних поставок

Завантаження здійснюється з файлу вантажно-митної декларації отриманої від брокера (файл *xml.).

Завантаження відбувається в напівавтоматичному режимі .

При завантаженні здійснюється співставлення номенклатури ВМД з наявною в інформаційній системі по артикулу, або по повному найменуванню. Якщо номенклатура не була знайдена в інформаційній системі, тоді створюється нова.

Реалізована можливість створювати по одному елементу, або для групи елементів.

Управління складом і запасами

 • Складна ієрархічна структура складів
 • Управління адресним складом
 • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб
 • Облік багатооборотної тари
 • Управління інвентаризацією товарів
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу
 • Розрахунок прогнозованого попиту
 • Товари на складах за строками придатності
 • Управління доставкою
 • Товарний календар

Можливості для фахівців складського господарства

 • Адресне зберігання дозволяє керувати розкладкою при надходженні, відвантаженні, переміщенні і розукомплектуванні
 • Визначення оптимального місця зберігання
 • Підвищення швидкості відбору при відвантаженні товарів зі складу
 • Інвентаризація товару (формування наказів, розпоряджень на перерахунок залишків, роздільне відображення надлишків і недостач)
 • Оптимізація доставки товарів клієнтам

Регламентований облік

 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа
 • Автоматичне формування виходять податкових накладних та доповнень до них, виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження

Порівняння можливостей з іншими рішеннями

Ви можете працювати в програмі онлайн (в оренді) або впровадити її та адаптувати під Ваші процеси


Варіанти роботи в BAS КУП

Оренда програми BAS КУП

Лише від 420 грн. на місяць

 • Багаторівнева система безпеки
 • Можливість працювати через інтернет з будь-яких пристроїв і в будь-якому місці
 • Повний технічний супровід, регулярне оновлення та щоденне резервне копіювання даних.
 • Консультації з питань ведення обліку в програмі
 • Лише невелика абонплата за користування програмою

Купівля та впровадження BAS КУП

 • Встановлення програми
 • Налаштування програми
 • Перенесення даних зі старої програми
 • Навчання персоналу роботі у програмі
 • Адаптація під особливості бізнес-процесів
 • Розробка нового функціоналу, інтеграція з іншими системами та обладнанням

Вартість програми BAS КУП

Вартість залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.

BAS Комплексне управління підприємством 50 000 грн.
Клієнтська ліцензія на 1 р.м. 3 300 грн.
Клієнтська ліцензія на 5 р.м. 11 610 грн.
Клієнтська ліцензія на 10 р.м. 22 290 грн.

 

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості

Супровід програми BAS Комплексне управління підприємством
від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО