РОЗІГРАШ 9 ПОДАРУНКІВ!
Акція з 27 червня по 14 липня 2022

Беріть участь у розіграші при купівлі програмних продуктів або послуг від 8 000 грн.

Детальніше ˃˃

 

Майнові права інтелектуальної власності на програми BAS належать NetHelp (Польща)

BAS Малий бізнес – це рішення для невеликих та середніх підприємств, що охоплює усі необхідні аспекти для ефективного управління компанією.

У програмі реалізовані актуальні інструменти для оперативного обліку, контролю, аналізу та планування підприємств сфери торгівлі, сервісу, надання послуг та виробництва.

Рішення містить вдосконалений функціонал програми «Управління невеликою фірмою».

“Cashalot” – сервіс для програмної реєстрації розрахункових операцій (ПРРО)

18 років

досвіду автоматизації управління та обліку на різних підприємствах

Переваги програми

Програму можна використовувати для декількох компаній і ФОП - незалежних або тих, які працюють в рамках одного бізнесу

Одна програма замінює десятки таблиць, документів і звітів

Актуальна інформація для прийняття рішень

Широкі можливості для планування діяльності

Все під контролем – ведення графіків виконання робіт, відвантажень і поставок товарів, нарядів і завдань співробітників

Швидкий запуск в експлуатацію та можливість переналаштувати без великих витрат часу і грошей при змінах у бізнесі

Можливості програми

Управління грошовими коштами в програмі “BAS Малий бізнес”

 • Облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів
 • Оформлення документів – платіжних доручень, касових ордерів, авансових звітів, розрахункових відомостей з/п
 • Контроль залишків грошових коштів в касах і на рахунках
 • Аналіз руху грошових коштів – в розрізі джерел надходження та напрямків витрачання статей руху ГК
 • Платіжний календар – оперативне планування надходжень і витрачання, підтримка процесу визначення пріоритетності платежів
 • Формування бюджету руху грошових коштів – отримання інформації щодо загальних потреб в коштах і раціональне їх використання

 

Доходи і витрати, прибутки і збитки в програмі “BAS Малий бізнес”

 • Облік доходів і витрат – в розрізі напрямів діяльності, замовлень, підрозділів, статей доходів і витрат
 • Облік накладних і комерційних витрат у розрізі статей витрат, замовлень, напрямків діяльності і підрозділів
 • Розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції, робіт, розподіл непрямих витрат
 • Звіт про прибутки і збитки (фінансовий результат)
 • Аналіз фінансового результату в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців
 • Планування доходів, витрат, фінансових результатів діяльності
 • Планування прямих та непрямих витрат
 • Формування бюджету доходів і витрат

Облік взаєморозрахунків в програмі “BAS Малий бізнес”

Облік розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками і підрядниками, персоналом та іншими

Контроль залишків заборгованості та авансів за розрахунками з покупцями і замовниками, постачальниками і підрядниками

Аналіз структури і термінів заборгованості – загальна заборгованість, прострочена і за термінами боргу

Планування надходження оплати від покупців і замовників та виплат постачальникам і підрядникам

Автоматизація відділу продажів в програмі “BAS Малий бізнес”

 • Ведення бази клієнтів, зберігання договорів
 • Номенклатура товарів, ведення прайс-листа
 • Облік різних видів знижок і націнок
 • Облік продажу товарів
 • Оформлення документів – рахунки, накладні і т. д.
 • Контроль виконання планів продажів
 • Відстеження виконання графіків відвантаження замовлень
 • Аналіз продажів в розрізі клієнтів, замовлень, товарів, підрозділів і відповідальних
 • Планування продажів – в натуральному і вартісному вираженні
 • Планування надходження доходів від продажів – для формування бюджету прибутків і збитків

Облік наданих послуг в програмі “BAS Малий бізнес”

 • Формування завдань співробітникам на надання послуг
 • Реєстрація використаного часу на надання послуг
 • Відстеження виконання завдань співробітниками
 • Виявлення відхилень від запланованих графіків
 • Аналіз наданих послуг в розрізі клієнтів, замовлень
 • Формування графіків надання послуг
 • Формування завдань співробітникам на надання послуг

Управління виробництвом в програмі “BAS Малий бізнес”

 • Зберігання специфікацій на виготовлення виробів
 • Облік випуску продукції і напівфабрикатів
 • Передача продукції та напівфабрикатів між підрозділами, в рамках технологічного циклу
 • Облік прямих і непрямих витрат на виробництво продукції і напівфабрикатів в розрізі статтей витрат
 • Розрахунок фактичної собівартості продукції і напівфабрикатів
 • Контроль потреби в матеріалах
 • Контроль та аналіз виконання замовлень, відрядних нарядів
 • Формування календарного графіку виробництва продукції
 • Розрахунок потреби в запасах
 • Планування прямих та непрямих витрат

Управління запасами і закупівлями в програмі “BAS Малий бізнес”

 • Облік запасів підприємства в різних одиницях виміру, в розрізі місць зберігання, характеристик і партій
 • Ведення бази постачальників, зберігання договорів
 • Реєстрація замовлень постачальникам
 • Розрахунок собівартості списання запасів методом ФІФО і “середньої”
 • Облік додаткових витрат на придбання – доставка, розвантаження, зберігання та ін.
 • Контроль залишків запасів в місцях зберігання
 • Облік та аналіз закупівель в розрізі постачальників, замовлень, номенклатури
 • Розрахунок потреби в запасах, формування графіків поставок
 • Резервування запасів під замовлення на складах і в замовленнях на виробництво і закупівлю

 

Облік майна

 • Облік придбання основних засобів і нематеріальних активів та інших видів їх надходження
 • Облік вибуття майна в результаті продажу або ліквідації
 • Нарахування амортизації
 • Віднесення амортизації на витрати або потреби
 • Здійснення інвентаризації
 • Контроль наявності, вартості і зносу майна
 • Планування капітальних вкладень

Управління кадрами та розрахунок ЗП

 • Розрахунок управлінської зарплати
 • Ведення видів нарахувань і утримань
 • Облік робочого часу (табель)
 • Нарахування зарплати при погодинній і відрядній системі
 • Налаштування формул розрахунку нарахувань і утримань з використанням облікових даних (наприклад, обсягів продажів)
 • Формування платіжних відомостей на виплату зарплати
 • Кадровий облік
 • Аналіз часу, витраченого співробітниками на роботу
 • Формування штатного розкладу
 • Планування завантаження співробітників

Фінансове планування

 • Формування бюджету руху грошових коштів для отримання уявлення про загальні потреби в коштах і раціональне їх використання
 • Планування прямих і непрямих витрат
 • Планування доходів, витрат, фінансового результату
 • На підставі введених планових даних формуються три основних бюджета:

 

 • бюджет руху грошових коштів
 • бюджет прибутків і збитків
 • прогнозний баланс доходів

Монітор керівника

 • Управлінський баланс
 • Залишки коштів на рахунках і в касах
 • Дебіторська та кредиторська заборгованість
 • Прибутки та збитки
 • Прострочені зобов’язання з відвантаження товарів і надання послуг
 • Прострочені зобов’язання з поставки товарів і надання послуг

 

Монітор основних показників

 • Загальні показники діяльності
 • Грошові кошти
 • Дебіторська заборгованість
 • Кредиторська заборгованість

Додаткові можливості

Ви зможете значно розширити можливості системи використовуючи такі рішення

Бухгалтерський та податковий облік

Бухгалтерський та податковий облік

BAS Бухгалтерія допоможе створити єдину систему обліку і управління на Вашому підприємстві.

Інтеграція з кабінетом Prom.ua

Інтеграція з кабінетом Prom.ua

Збільшуйте продажі з Prom.ua

Сервіс ПРРО Cashalot

Сервіс ПРРО Cashalot

Сервіс для програмної реєстрації розрахункових операцій (ПРРО) на фіскальному сервері контролюючого органу (ФСКО)

Модуль інтеграції з Новою поштою

Модуль інтеграції з Новою поштою

Для оперативного формування експрес-накладних у програмах BAS, УВП, УТП та ЗУП

Оберіть оптимальний варіант
автоматизації обліку для Вашої компанії

Купівля програми

Впровадження і супровід

Безкоштовне встановлення від РАСК. ІН-АГРО

Налаштування програми і навчання користувачів в короткі строки здійснюють фахівці розробника, з найбільшим в Україні досвідом роботи з програмою.

4 місяці безкоштовний супровід системи (від розробника консультації по роботі в програмі, регулярні оновлення, комплекс корисних послуг і сервісів) при оформленні пільгового супроводу.

Інтеграція та розширення

 • Інтеграція з іншими системами та обладнанням.
 • Розширення функціоналу від розробника.

Оренда програми

Лише від 420 грн. на місяць

 • Багаторівнева система безпеки
 • Можливість працювати через інтернет з будь-яких пристроїв і в будь-якому місці
 • Повний технічний супровід, регулярне оновлення та щоденне резервне копіювання даних.
 • Консультації з питань ведення обліку в програмі
 • Лише невелика абонплата за користування програмою

Вартість програми

Залежить від кількості користувачів, юр. осіб,  необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням

BAS Малий бізнес. Оренда програми
(1 користувач)
420 грн./міс.
BAS Малий бізнес. Базова 2 240 грн.
BAS Малий бізнес 8 400 грн.
BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів 16 710 грн.

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості

Супровід програми BAS Малий бізнес
від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО