Головна/Каталог програм/

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

АКЦІЯ! З 25 квітня по 25 травня 2022 р.

Знижка 50% на доопрацювання програми

Детальніше про акцію ˃˃

ПрограмаBAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” дозволяє автоматизувати управлінський облік на підприємстві
житлово-комунальної сфери будь-якої організаційної форми.

Майнові права інтелектуальної власності на програми BAS належать NetHelp (Польща)

Для підприємств, що складаються з декількох організацій, передбачена можливість ведення управлінського обліку за кожною з них.

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях дозволяє:

 • Автоматизувати обчислення вартості послуг наданих споживачам
 • Коригувати вартість кожної послуги наданої споживачеві за наявності пільг і субсидій
 • Реєструвати суми взаєморозрахунків із споживачами послуг з кожної з наданих послуг з урахуванням пільг і субсидій;
 • Визначати суми грошових коштів, що підлягають відшкодуванню  державними структурами, компенсуючими витрати, які пов’язані з наданням пільг і субсидій;
 • Вести облік сум взаєморозрахунків за кожною з наданих послуг із державними структурами, компенсуючими витрати керуючої організації, які пов’язані з наданням пільг і субсидій
 • Формувати друковані форми квитанцій на оплату споживачам послуг
 • Вести облік отриманих грошових коштів від споживачів послуг  та від державних структур
 • Аналізувати стан взаєморозрахунків із споживачами послуг та з відповідальними державними структурами

 

Особливості BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими в документах. Факт здійснення операцій вводиться один раз і отримує надалі відображення в різних розділах управлінського обліку з формуванням необхідної звітності.

Система має можливість реєстрації та формування первинних документів господарської діяльності підприємства: фінансових, складських тощо.

Електронні аналоги паперових документів дозволяють в зрозумілій формі реєструвати господарські операції в системі.

Аналітичні звіти, наявні в прикладному рішенні, дозволяють користувачам отримувати інформацію за всіма розрізами обліку.

Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки завдань, що вирішуються, а також формувати власні варіанти налаштування звітів.

В “BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” налагоджений обмін даними з рішенням “BAS Бухгалтерія”, яке рекомендуємо використовувати для ведення бухгалтерського та податкового обліку

Можливості програми BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

Швидкий початок роботи з програмою BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

Для цього призначена спеціальна обробка, яка складається з десяти розділів. Номери підрозділів визначають послідовність роботи з ними: завершивши роботу в першому розділі, слід переходити до другого і т.д.

 1. Параметри обліку
 2. Інформація про організацію
 3. Будівлі
 4. Об’єкти особових рахунків
 5. Послуги
 6. Пільги
 7. Тарифи
 8. Список фізичних осіб
 9. Особові рахунки
 10. Введення початкових залишків

Особові рахунки

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях забезпечує підтримку будь-яких операцій, пов’язаних з особовими рахунками. Для кожного особового рахунку встановлюються такі характеристики:

 • Об’єкт особового рахунку: квартира, частина квартири, офіс, паркінг тощо
 • Характеристики об’єкту особового рахунку: загальна, додаткова, житлова, опалювана площа
 • Відповідальний власник: особа, на яку оформлений особовий рахунок
 • Кількість осіб, що мешкають і зареєстрованих, на території об’єкту особового рахунку
 • Список послуг, що надаються керуючою організацією, власникові особового рахунку (і членам його сім’ї)
 • Спосіб визначення об’єму споживання для кожної послуги: за нормами або за приладами обліку
 • Паспортний стіл з уточнюючою інформацією за кожним споживачем послуг, з часткою власності та за ступенем спорідненості
 • Прилади обліку для визначення об’ємів споживання послуг
 • Уточнювальна інформація для визначення об’ємів споживання послуг з норм
 • Тарифи на послуги, що надаються
 • Пільги, що надаються відповідальному власникові особового рахунку і членам його сім’ї
 • Субсидії, що надаються власникові особового рахунку і членам його сім’ї
 • Регіональні субсидії, що надаються власникові особового рахунку і членам його сім’ї

Прилади обліку

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях забезпечує підтримку наступних операцій, пов’язаних з приладами обліку:

 • Ведення списку приладів обліку
 • Реєстрація технічних характеристик приладів обліку
 • Закріплення приладів за особовими рахунками зі вказівкою початкових свідчень
 • Відключення приладів обліку
 • Щомісячна реєстрація показань приладів обліку
 • Реєстрація демонтажу приладів для перевірки
 • Реєстрація монтажу приладів після перевірки

Нарахування та взаєморозрахунки

В цьому розділі проводиться розрахунок і коригування вартості ЖКП, наданих споживачам впродовж місяця, виписка квитанцій на оплату цих послуг, облік отримання грошових коштів за надані послуги і аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг, постачальниками і фондами.

У розділі здійснюються такі операції:

 • щомісячні нарахування за особовими рахунками
 • перерахунок за особовими рахунками за попередні місяці
 • виконання разових нарахувань за особовими рахунками
 • виконання розподілу додаткових нарахувань
 • нарахування пені за особовими рахунками

У розділі також можна реєструвати рух грошових коштів:

 • надходження безготівкових грошових коштів від відповідальних власників особових рахунків і фондів
 • оплату готівковими грошовими коштами постачальника
 • надходження готівкових грошових коштів від відповідальних власників особових рахунків

Запаси

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях автоматизує такі бізнес-процеси із запасами:

 • кількісний облік запасів на різних складах підприємства
 • купівля послуг ЖКГ у постачальників
 • купівля інших послуг у постачальників

Під запасами мається на увазі витратні матеріали, запасні частини і інструменти, які використовуються при усуненні несправностей на технічному обладнанні споживачів послуг і при проведенні планових ремонтів житлових комплексів.

Аварійно-диспетчерська служба

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях забезпечує облік взаємодії між споживачами послуг і керуючою організацією:

 • Проведення планових ремонтів об’єктів житлового і нежитлового фонду
 • Усунення аварійних ситуацій на технічному обладнанні споживачів

Передбачені можливості щодо виконання ремонтних робіт та усунення несправностей за конкретним особовим рахунком або за будівлею в цілому.

У розділі Аварійно-диспетчерська служба виконується:

 • Реєстрація заявки споживача послуг
 • Уточнення потреб заявника
 • Визначення фахівців, які виконуватимуть роботи
 • Узгодження з фахівцями потреби в запасах, необхідних для виконання робіт
 • Визначення наявності потрібних запасів і звернення до служби постачання із заявою про необхідність їх закупівлі
 • Постановка завдання виконавцям на виконання робіт
 • Реєстрація підтвердження виконавця про виконану роботу і використані запаси
 • Реєстрація підтвердження від заявника інформації: про використані матеріали, про час, витрачений фахівцями, а також його оцінка якості виконаних робіт
 • Оформлення документів для служби нарахувань і взаєморозрахунків, що відображають вартість виконаних робіт і витрачених матеріалів у відпускних цінах
 • Аналіз стану заявок

Паспортний стіл

Розділ призначений для створення робочого середовища фахівця, що виконує функції працівника паспортного столу.

Розділ є автономним: інформація, що накопичується в розділі, ніяк не використовується в інших розділах обліку.

У програмі автоматизовані наступні операції:

 • Ведення списку фізичних осіб, що потребують реєстрації
 • Первинна реєстрація відповідального власника особового рахунку. Оформлення і друк облікової форми А1 відповідального власника особового рахунку
 • Первинна реєстрація членів сім’ї власника особового рахунку. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку
 • Внесення даних про зміни форми А1. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку
 • Зняття з реєстрації фізичних осіб. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку

Голосування споживачів послуг

В BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях автоматизована підготовка і проведення загальних зборів власників, підрахунок результатів голосувань, зберігання історії зборів і голосувань.

Процес організації зборів голосування складається з наступних етапів:

 • Визначення правил, при дотриманні яких результати голосування набувають законної сили
 • Підготовка до проведення голосування
 • Реєстрація факту проведення зборів
 • Аналіз результатів голосування

У системі підготовка до проведення голосування полягає у формуванні списку питань, що виносяться на голосування. Питання, що виноситься на голосування, може бути організаційним і не мати матеріальної вартості. Для кожного питання, окрім найменування, призначається його розширений опис, який може включати будь-яку інформацію, наприклад, термін виконання, склад платників, терміни оплати, вартість тощо.

Результатом підготовки до проведення зборів є:

 • Друкована форма оголошення, при чому з кожного питання, виноситься на голосування, створюється окрема форма. У формі вказується питання, час і місце голосування, склад учасників
 • Друкована форма протоколу голосування, в який заноситься інформація про результати поіменного голосування
 • Друкована форма іменного бюлетеня для голосування

Управління взаємодіями

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях надає набір функцій для управління взаємодіями.

У розділі розміщені основні налаштування для таких інструментів:

 • Telegram бот
 • Сайт ЖКГ
 • SMS повідомлення

Налаштування Telegram бота виконується в декілька етапів:

 • Налаштування зв’язку з «Telegram»
 • Створення нового користувача
 • Управління користувачами Telegram
 • Налагодження клавіатур Telegram

Telegram бот використовується для зв’язку з відповідальними власниками особових рахунків. Відповідальні власники матимуть змогу переглядати інформації по заборгованості, показань приладів обліку та отримувані повідомлень по внесенню оплати по особовим рахункам.

Налаштування та адміністрування

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях надає набір сервісних функцій, пов’язаних з роботою програмного продукту.

У розділі встановлюються основні налаштування системи.

Крім того, в розділі підтримується:

 • Реєстрація користувачів, призначення їм ролей і прав
 • Аналіз роботи користувачів з використанням журналу реєстрації
 • Перегляд списку активних користувачів
 • Обмін даними
 • Повнотекстовий пошук об’єктів
 • Видалення помічених об’єктів
 • Встановлення дат заборони зміни даних
 • Резервне копіювання інформаційної бази
 • Оновлення програми
 • Відновлення інформаційної бази

Вартість програми BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях 6 690 грн.
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Клієнтська ліцензія на 1 будівлю 2 100 грн.
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Клієнтська ліцензія на 5 будівель 8 400 грн.

Можливий перехід з “Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні” на “BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” за пільговою вартістю 300грн. (Пільговий апгрейд виконується без урахування додаткових клієнтських ліцензій на розширення робочих місць і серверних ліцензій).

Телефонуйте:

067 470 93 70
063 975 28 18

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості

Супровід програми BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО