Головна/Каталог програм/

BAS Управління холдингом

Майнові права інтелектуальної власності на програми BAS належать NetHelp (Польща)

Автоматизація задач обліку та управління групи компаній з повною або частковою централізацією функцій управління фінансами, закупками, побудови звітності та інших, у яких керуючі компанії та бізнес-одиниці неоднорідні з точки зору галузевої належності або експлуатованих ІТ-систем.

Коли потрібно впроваджувати BAS Управління холдингом?

 • Потрібен якісний управлінський/фінансовий облік
 • Підприємство включає в себе багато підрозділів, а їх звітність залишає бажати кращого
 • Необхідно консолідувати бюджети і автоматизувати бізнес-аналіз
 • Необхідна консолідація звітності згідно МСФЗ
 • Потрібна система для комплексного управління оборотним капіталом
 • Підприємство розвивається і йому необхідно підвищити ефективність управління без заміни існуючих ОС

1 420 АРМ

Досвід реалізації найбільшої корпоративної ІТ-системи в Україні

Кому підходить продукт?

Багатопрофільні холдинги з розрізненими видами діяльності (незалежно від напрямку діяльності)

Компанії зі складною архітектурою облікових систем і необхідністю консолідації звітності (в т.ч. коли облік ведеться в різних країнах)

Міжнародні компанії з іноземними інвестиціями. Інвестиційні компанії

Компанії з великою кількістю дочірніх підприємств

Компанії з чітким розмежуванням фронт- та бек- офісу: торгівельні мережі, виробничі компанії

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ BAS УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОМ

 • Багатошаровий аналіз накопиченої інформації від загальної картини до її детального подання
 • Гнучкі засоби графічного подання інформації
 • Можливість використання для аналізу зовнішніх інформаційних баз
 • Аналітичні панелі (дашборди) можуть включати табличні аналітичні звіти, монітори ключових показників, діаграми, в тому числі “діаграму Ганта”, “зведену таблицю бюджетування”
 • Реалізовано динамічний розрахунок залежних елементів панелей при зміні зазначених елементів
 • Наочний висновок порівняльної інформації інших аналітичних зрізів і похідних показників
 • Інструменти управління процесом підготовки звітності, погодження та коментування показників фінансової звітності
 • Інструменти, що допомагають виявити помилки у звітності
 • Регламентація процесів обробки звітності, маршрутів узгодження, бізнес-процесів обробки облікових документів
 • Автоматизація широкого спектру міжфункціональних і крос-системних бізнес-процесів
 • Можливості отримання даних із зовнішніх інформаційних систем і генерації нових об’єктів в них
 • Автоматичне узгодження і відхилення об’єктів, розсилка повідомлень і нагадувань
 • Бізнес-логіка універсальних процесів налаштовується у користувацькому режимі без використання конфігуратора
 • Функція узгодження листом дозволяє візувати документи через будь-який поштовий клієнт
 • “BAS Управління холдингом” дозволяє організувати єдину систему управління ризиками, що включає:
  • процедури ідентифікації та попередньої оцінки довільних ризиків
  • функції планування контрольно-попереджувальних заходів для зниження можливого збитку і ймовірності реалізації ризикових подій
  • облік інцидентів та план реакції на них
  • наочні інструменти інтерпретації шкоди від ризиків в даних план-фактного аналізу
 • “BAS Управління холдингом” дозволяє використовувати комплекс засобів підтримки прийняття рішень з урахуванням найбільш ймовірних ризиків і можливостей
 • “BAS Управління холдингом” підтримує облік за МСФЗ в двох моделях: транзакційної і трансформаційної
 • Для обох варіантів обліку реалізовані функції трансляції фінансової інформації НП(С)БО на план рахунків МСФЗ
 • Автоматизовані більше 50 операцій з об’єктів паралельного обліку, облікові політики за якими, зазвичай, відрізняються від облікової політики НП(С)БО
 • У системі реалізований пакет індивідуальної та консолідованої звітності, а також примітки до нього
 • Наявні майстри класифікації фінансових інструментів і договорів оренди. Це дозволяє коректно класифікувати об’єкти обліку відповідно до IFRS 16 і IFRS 9 на підставі параметрів фінансових інструментів, меж суттєвості, структури грошових потоків

В програмі “BAS Управління холдингом” модель станів договорів, специфікацій і додаткових угод, а також можливість узгодження дозволяють автоматизувати повний життєвий цикл договору.

Реалізовано зручне управління змінами умов комерційних і фінансових договорів на основі додаткових угод. Для всіх видів договорів підтримуються додаткові угоди, вступ яких в силу означає зміну тих чи інших параметрів базового договору з певної дати.

Додаткові угоди можуть бути узгоджені з допомогою підсистеми узгодження “BAS Управління холдингом”.

 • Агрегування потреби в матеріальному забезпеченні
 • Автоматизація тендерних процедур, включно зі скорингом постачальників і тендерних пропозицій, контрактації
 • Виконання централізованих закупівель і контролю за децентралізованими закупівлями
 • Підсистема орієнтована на роботу територіально-розподілених груп компаній, в яких використовують різні системи управління запасами, і дозволяє знизити витрати на закуповувані позиції завдяки ефекту масштабу
 • В програмі “BAS Управління холдингом” реалізовано зручне управління змінами умов комерційних і фінансових договорів на основі додаткових угод

Економія на масштабах закупівель

 • Зниження закупівельних цін за рахунок обсягів
 • Зниження транспортних витрат на од. продукції
 • Отримання вигідних умов договору
 • Зниження кредитного навантаження
 • Підвищення якості та прозорості процесу
 • Скорочення транзакційних і логістичних витрат
 • Скорочення ФОП
 • Автоматизація життєвого циклу від інвестиційної ідеї до завершення проєкту
 • Програма “BAS Управління холдингом” дозволяє визначити декомпозицію етапів проєктів або програми взаємопов’язаних проєктів, вказати відповідальних, терміни і ресурси, що використовуються
 • Ведення бюджетів проєктів, автоматичний розрахунок ключових показників ефективності
 • Проведення порівняльної оцінки інвестеційних проєктів, щоб обрати дійсно оптимальний портфель проєктів
 • Детальний аналіз стану, перебігу, ключових показників ефективності, а також план-фактний, “що, якщо?” або порівняльний аналіз інвестиційних проєктів
 • Укрупнене і детальне планування грошових потоків, управління миттєвою і короткостроковою ліквідністю
 • У платіжному календарі програми реалізовано відображення оборотів і прострочених платежів, установка достовірності джерел інформації для оцінки грошових потоків і горизонту планування, тест втрати ліквідності
 • Інструменти хеджування валютних і процентних ризиків
 • Автоматична реєстрація кредитних рейтингів контрагентів
 • Управління рівнем заборгованості, швидке виявлення розбіжностей між графіками платежів і нарахуваннями
 • Управління зобов’язаннями та контроль рівня заборгованості дебітора, автоматичне нагадування про дату оплати
 • Лімітування доступне  для трьох бюджетів: БДВ, БРГК, бюджету руху ресурсів
 • Платіжний календар дозволяє провести прогноз «що, якщо?»
 • Імовірнісна модель планування потоків, що залежить від горизонту, використовуваних джерел даних для прогнозу ліквідності, дозволяє значно поліпшити прогноз ліквідності
 • Директиви заборони/дозволу платежів дозволяють швидко налаштувати прості правила обмеження платежів
 • Підсистема дозволяє підвищити ефективність управління дебіторською та кредиторською заборгованостями, кредитними, валютними і процентними ризиками в умовах високої волатильності ключових макроекономічних показників
 • Самостійна розробка бюджетних моделей і комплектів звітності різного призначення
 • Прогнозування динаміки показників, використовуючи різні варіанти розрахунку, консолідації та розподілу показників
 • Швидке формування бюджетів
 • Регламентування бюджетних процесів і розподіл відповідальності між його учасниками
 • Узгодження бюджетів за маршрутами будь-якої складності, автоматичні повідомлення про перебіг процесу
 • Скорочення термінів і підвищення якості планування і оперативного аналізу виконання бюджетів

Для чого впроваджувати "BAS Управління холдингом"

 • Підприємству потрібен якісний управлінський/фінансовий облік
 • Підприємство включає в себе багато підрозділів, а їх звітність залишає бажати кращого
 • Підприємству, крім звітності, необхідно консолідувати бюджети і автоматизувати бізнес-аналіз
 • Підприємству необхідна консолідація звітності згідно МСФЗ
 • Підприємству потрібна система для комплексного управління оборотним капіталом
 • Підприємство розвивається і йому необхідно підвищити ефективність управління без заміни існуючих ОС

ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ

Вартість програмного продукту та впровадження залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.

BAS Управління холдингом 600 000 грн.
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій 100 000 грн.

Замовити демонстрацію

  Супровід програми BAS Управління холдингом
  від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО