Головна/Каталог програм/

RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами

Процесний підхід до управління

В програмі «RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами» реалізований процесний підхід до управління – BPMS дозволяє реально управляти будь-якими процесами (не вносити документи в систему або погоджувати їх, а саме виконувати процес).

Запуск процесу і виконання задач  може здійснюватись не лише системою, а й обладнанням.

 

Зручність використання ВРМ-системи:

 • Легке налаштування процесів користувачами (без програмування), завдяки наявності візуального редактору.
 • Управління з будь-якого місця і пристрою – з телефону (мобільний додаток), підтримується робота в тонкому і веб-клієнтах.
 • Виконання завдань бізнес-процесів  можливе засобами e-mail, Viber, Telegram чи повідомлень SMS.

 

Робота компанії в єдиному інформаційному просторі

RASK: ВРМS –  система, що дозволяє:

 • Працювати в єдиній інформаційній базі, що містить облікові дані, об’єкти BAS для роботи з бізнес-процесами.
 • Розраховувати показники ефективності KPI з використанням даних облікової системи.
 • Отримувати доступне обслуговування системи, т.я. роботи в системі можуть виконувати програмісти, що працюють з програмами BAS, а їх достатньо на ринку.

 

RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами буде корисною підприємствам, які:

 • Мають складну організаційну структуру
 • В основному процесі використовують фахівців різних напрямків
 • Використовують різні програми автоматизації
 • Повинні надавати бездоганну якість роботи
 • Мають бізнес-процеси від декількох годин
 • Запускають різні екземпляри процесу нерівномірно
 • Мають велику кількість персоналу
 • Використовують складні схеми взаємодії між підрозділами

 

Області застосування RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами (приклади)

Управління електронним документообігом

 • Реєстрація вхідного і вихідного документообігу
 • Підготовка та узгодження внутрішніх документів
 • Процеси затвердження та ознайомлення
 • Робота зі сканкопіями документів, архівація
 • Аналіз і контроль процесів підготовки документів

Управління грошовими засобами у “RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами”

 • Формування та узгодження бюджетів руху грошей
 • Збір, аналіз та узгодження заявок на оплату
 • Контроль використання коштів
 • Формування платіжного календаря
 • Оптимізація оборотних коштів

Система контролю руху продукції

 • Управління процесами переміщення по території
 • Контроль роботи користувачів, контрольні точки
 • Інтеграція з системами відеоспостереження
 • Інтеграція з електронним обладнанням
 • Формування облікових документів
 • Контроль над цільовим використанням ресурсів

 Управління персоналом у “RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами”

 • Автоматизація кадрового документообігу
 • Збір даних для статистики та формування показників ефективності персоналу
 • Збір, підготовка та аналіз даних для мотивації персоналу

Система менеджменту якості у “RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами”

 • Допомога у впровадженні стандартів ISO, HASP, GMP і т.д.
 • Забезпечення роботи системи якості не «на папері»
 • Опис регламентів, моделювання процесів
 • Контроль виконання процесів
 • Утвердження і актуалізація документів, поширення регламентів, управління записами управління невідповідностями

Система контролю якості на виробництві

 • Збір інформації про якість на всіх стадіях виробництва і виконання процесів
 • Збір статистики, аналіз показників ефективності
 • Формування документів облікових систем
 • Контроль виконання регламентів управління якістю, управління відхиленнями
 • Система відповідає вимогам стандартів якості

Управління заходами у “RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами”

 • Управління нарадами (формування робочих груп, порядок денний, повідомлення)
 • Протоколювання результатів (документування, визначення відповідальних, постановка завдань)
 • Контроль виконання завдань, збір даних для статистики
 • Робота з запереченнями, документування процесу виконання, облік часу
 • Аналіз ходу виконання завдань

Управління проєктами у “RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами”

 • Виділення і формалізація заходів, що мають ознаки проектного управління
 • Формування ієрархічної структури робіт (ІСР), відповідальних
 • Формування завдань на виконання, контроль їх виконання
 • Формування статистики по проектам, аналіз ефективності

Бюджетне управління

 • Автоматизація внутрішніх регламентів подготовки та узгодження бюджетних документів
 • Схеми узгодження бюджетів зверху-вниз и знизу-вгору, змішані

Управління відносинами з клієнтами (CRM) у “RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами”

 • Ведення єдиної бази клієнтів
 • Автоматизація регламентів по роботі з клієнтами
 • Контроль і аналіз роботи менеджерів
 • Планування і контроль заходів
 • Зв’язок з системою управління проектами і завданнями

Інтеграція BPMS

Надає можливість працювати в єдиній інформаційній базі, що містить облікові дані, об’єкти для роботи з бізнес-процесами.

 • Використання довідників і документів облікової системи, їх реквізитів і табличних частин в бізнес-процесах
 • Дії над даними в обліковій системі (наприклад, заповнення первинного документа з завдання)
 • Автоматичний запуск бізнес-процесу на виконання на підставі дій з об’єктами облікової системи
 • Автоматизація правил ведення обліку через бізнес-процеси (наприклад, формалізація роботи з документами з випуску продукції)
 • Додаткові зручності доступу до даних облікової системи через бізнес-процеси
 • Розрахунок показників ефективності KPI з використанням даних облікової системи
 • Єдина точка входу в систему

Використання BPMS на підприємствах забезпечить:

Прозорість процесів, підвищення керованості.
У будь-який момент часу можна з’ясувати, на якому етапі знаходиться виконання завдання, в якому статусі знаходиться документ, а також зібрати статистику виконання завдань за різні періоди часу.

Підвищення виконавської дисципліни.
Повний контроль над усіма етапами робіт і персональне призначення завдань стимулює співробітників до більш відповідального виконання своїх обов’язків, формалізованість процесів зменшує вплив «людського фактору» і ризик помилок.

Виявлення «вузьких місць» в роботі організації.
Аналізуючи статистику виконання процесів, можна визначити ділянки з найбільшою кількістю виконаних з помилками або прострочених завдань, і вжити заходів щодо їх усунення.

Скорочення витрат по роботі з персоналом.
Робота з програмою дозволяє підвищити взаємозамінність виконавців і полегшити навчання нових співробітників.

 

Економія часу керівників.
Складний процес один раз налаштований і не вимагає постійного контролю і нагляду, засоби моніторингу доступні в реальному часі зі свого робочого місця.

Економія часу співробітників.
Система повідомлень і нагадувань допомагає співробітникам правильно організувати роботу, підвищується координація діяльності і зменшується час на пошук інформації.

Створення єдиного інформаційного поля.
Об’єднання різних сховищ інформації в єдину систему.

Безпека
Система забезпечує доступ до даних строго відповідно до призначеними правами користувачів, а всі дії з даними протоколюються.

Зниження кількості помилок при передачі інформації.

Вартість BPM-системи

Для розрахунку вартості “RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами” звертайтеся за тел.:

(067) 522-52-56

(067) 576-16-41

 

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію,

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості