Головна/Каталог програм/

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу

Програма “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу” призначена для автоматизації обліку комбінатів хлібопродуктів, елеваторів, борошномельних і комбікормових заводів будь-якого розміру і типу.

*З 15.12.2020р “1С:Підприємство. Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу” знято з продажу. Її підтримка припинена після закінчення здачі регламентованої звітності за 2020 рік (з березня 2021 року).

Користувачі програми “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу” мають перейти на новий продукт “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу” на умовах пільгового апгрейду основної поставки за ціною 300 грн. При наявності клієнтських ліцензій вартість апгрейду розраховується індивідуально.

Особливості програми

 • Застосування прийнятих в галузі методів розрахунку – програма “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу” адаптована до вимог інструкції №661 Міністерства аграрної політики від 13.10.2008г.
 • Рішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства – від обробки первинних документів і до формуванням регламентованої звітності
 • Ведення кількісно-якісного обліку, реалізоване формування галузевої звітності (форми 37 і 36 та ін.)
 • Автоматизовано роботу лабораторії, ваговій, бухгалтера по зерну, бухгалтера по взаєморозрахунках з власниками зерна, бухгалтера по переробці
 • Набір звітів з аналізу залишків і руху зерна
 • Охоплені всі операції по руху зерна: приймання, очищення, сушіння, переоформлення, переміщення, переробка, підробіток і вивезення зерна
 • Облік переробки зерна, випуск готової продукції (комбікорм, борошно, хлібопродукти)
 • Розрахунок вартості послуг елеватора із завантаження/ розвантаження зерна, доведення зерна до базисних кондицій, розрахунок зберігання, визначення якості та ін.
 • Облік взаєморозрахунків з власниками зерна за послуги
 • Експорт даних в систему «ЕРЗС-Реєстратор»
 • Інтеграція з АСУ ТП, вагами, системами відеоспостереження

4 000+

компаній працюють в програмах, розроблених РАСК. ІН-АГРО

Впровадження дасть Вам МОЖЛИВОСТІ:

Всі облікові дані в єдиній системі (кількісно-якісний, оперативний, бухгалтерський і податковий облік)

Контролювати роботу підприємства, стан активів і ресурсів, хід виконання робіт, фінансові показники

Отримувати оперативні дані по заготівлі і руху зерна

Аналізувати звітність з виробничої діяльності

Знизити зловживання з боку персоналу, підвищити точність і достовірність даних

Суттєво зекономити час на ведення обліку, та підвищити його якість

Можливості програми "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу"

Робота вагової

В програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу” автоматизовано роботу вагаря:

 • Контроль виконання операцій зважування
 • Оформлення первинних документів
 • Ведення журналу реєстрації зважувань
 • Журнал реєстрації зважувань («Журнал вагаря»)

Формування документів вагової:

 • Товарно-транспортна накладна на ввезення/вивезення/ внутрішнє переміщення
 • Квитанція на зважування
 • Накладна на ввезення/вивезення ж/д транспортом

Робота лабораторії

 • Визначення якісних характеристик зерна і готової продукції -документ «Лабораторний аналіз»
 • Ведення журналів лабораторних аналізів
 • Документи кількісно-якісного перетворення зерна
 • Формування «рецептів»
 • Формування спеціальних звітів за якістю зерна
 • Журнал лабораторних аналізів

Формування документів лабораторії в програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”

 • Картка лабораторного аналізу
 • Акт зачистки / сушки (Форма 34)
 • Рецепт
 • Форма 117

Робота бухгалтера по зерну

 • Реєстрація ввезення зерна, оформлення вивезення
 • Виписка складських документів
 • Переоформлення прав власності на зерно
 • Переміщення зерна по території
 • Зачистка (інвентаризація) складів
 • Формування звітності
 • Реєстрація рухів в обліковій системі
 • Формування реєстрів ТТН ввезення/вивезення/внутр. переміщення
 • Виписка складських документів

Основні звіти:

 • Журнал складських квитанцій
 • Реєстри документів актів-розрахунку
 • Реєстр переоформлений
 • Реєстр наказів на вивезення
 • Форма 36, форма 37
 • Аналіз руху зерна

Робота бухгалтера по розрахунках

 • Встановлення вартості послуг для кожного власника
 • Формування договорів з власниками зерна
 • Виписка первинних документів
 • Формування звітності
 • Відображення операцій в обліковій системі програми “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”
 • Основні операції
 • Створення договору на послуги елеватора
 • Установка цін на послуги елеватора
 • Розрахунок послуг елеватора
 • Формування рахунку-фактури
 • Основні звіти
 • Аналіз наданих послуг

Робота бухгалтера по переробці

 • Списання у виробництво сировини та матеріалів
 • Приготування готової продукції
 • Облік готової продукції
 • Облік операцій фасів готової продукції
 • Формування виробничих звітів у програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”
 • Відображення операцій у обліковій системі

Основні операції:

 • переробка
 • акт на списання
 • прихід з виробництва
 • акт фасування
 • форма 117

Розрахунок з/п і кадровий облік

 • Ведення кадрового обліку в програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”
 • Гнучка настройка видів і груп розрахунків
 • Розрахунок відпускних, лікарняних
 • Формування стандартних і регламентованих звітів
 • Виплата заробітної плати всіма можливими способами:
  • готівкою
  • перерахуванням на картку
  • натуроплатою

Облік транспорту та техніки

 • Фіксування колійних і облікових листів в програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”
 • Облік різних видів палива, показників спідометра і залишків в баках
 • Розрахунок витрати палива за нормами
 • Аналіз витрат на утримання машинотракторного парку водіїв, механізаторів та їх помічників
 • Нарахування відрядної зарплати

Облік виробництва

 • Робота з рецептами
 • Розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117) в програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”
 • Облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва
 • Довільної переробки
 • Облік готової продукції
 • Фасування продукції
 • Інші допоміжні виробництва

Контроль роботи підприємства

 • Обмеження на виконання деяких дій користувачів
 • Протоколювання дій користувачів в програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”
 • Санкціонування внесення змін до раніше введені документи
 • Виключення людського чинника при відображенні в обліку виробничих процесів
 • Інтеграція з системами АСУ ТП
 • Інтеграція з системами відеоспостереження

Бухгалтерський і податковий облік

Враховано особливості податкового обліку: реалізований облік в розрізі декількох ставок ПДВ, формування окремих книг продажів, книг придбань і декларацій по ПДВ; аналіз іншої реалізації, валових доходів та витрат.

 • облік банківських і касових операцій
 • облік матеріально-виробничих запасів
 • облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
 • облік основного і допоміжного виробництва
 • облік напівфабрикатів
 • облік непрямих витрат
 • складський облік
 • облік операцій з тарою
 • облік торгових операцій
 • облік розрахунків з контрагентами
 • облік комісійної торгівлі
 • формування регламентованої звітності
 • ведення обліку діяльності декількох організацій і ін.

Ведення обліку згідно законодавства України

В програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу” враховано вимоги нормативних документів:

 • Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні” (№ 37-IV прийнятий ВР України від 4 липня 2002 року)
 • ДСТУ 2422-99 Зерно заготівельне і поставлене. Терміни та визначення
 • ДСТУ 13586.3-83 Зерно. Правила приймання і методи відбору проб
 • “Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах” (Наказ МАП України від 13 жовтня 2008 року № 661)
 • Технічний регламент зернового складу (Наказ МАП України від 15 червня 2004 року № 228)

Впровадження та обслуговування від розробника

Вартість програми

Вартість залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу 18 600 грн.
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів 33 450 грн.
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Ліцензія на 1 р. м. 4 500 грн.
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Ліцензія на 5 р. м. 18 000 грн.
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Ліцензія на 10 р. м. 27 900 грн.
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Ліцензія на 20 р. м. 48 000 грн.
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Ліцензія на 50 р. м. 102 000 грн.

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію,

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості