Головна/Каталог програм/

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу

АКЦІЯ! З 18 травня по 30 червня 2022 р.

Знижки до 20% на оренду програми

Детальніше про акцію ˃˃


Майнові права інтелектуальної власності на програми BAS належать NetHelp (Польща)

Програма “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу” призначена для автоматизації обліку комбінатів хлібопродуктів, елеваторів, борошномельних і комбікормових заводів будь-якого розміру і типу.

Особливості програми

 • Застосування прийнятих в галузі методів розрахунку – програма “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу” адаптована до вимог інструкції №661 Міністерства аграрної політики від 13.10.2008г.
 • Рішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства – від обробки первинних документів і до формуванням регламентованої звітності
 • Ведення кількісно-якісного обліку, реалізоване формування галузевої звітності (форми 37 і 36 та ін.)
 • Автоматизовано роботу лабораторії, ваговій, бухгалтера по зерну, бухгалтера по взаєморозрахунках з власниками зерна, бухгалтера по переробці
 • Набір звітів з аналізу залишків і руху зерна
 • Охоплені всі операції по руху зерна: приймання, очищення, сушіння, переоформлення, переміщення, переробка, підробіток і вивезення зерна
 • Облік переробки зерна, випуск готової продукції (комбікорм, борошно, хлібопродукти)
 • Розрахунок вартості послуг елеватора із завантаження/ розвантаження зерна, доведення зерна до базисних кондицій, розрахунок зберігання, визначення якості та ін.
 • Облік взаєморозрахунків з власниками зерна за послуги
 • Експорт даних в систему «ЕРЗС-Реєстратор»
 • Інтеграція з АСУ ТП, вагами, системами відеоспостереження

4 000+

компаній працюють в програмах, розроблених РАСК. ІН-АГРО

Впровадження дасть Вам МОЖЛИВОСТІ:

Всі облікові дані в єдиній системі (кількісно-якісний, оперативний, бухгалтерський і податковий облік)

Контролювати роботу підприємства, стан активів і ресурсів, хід виконання робіт, фінансові показники

Отримувати оперативні дані по заготівлі і руху зерна

Аналізувати звітність з виробничої діяльності

Знизити зловживання з боку персоналу, підвищити точність і достовірність даних

Суттєво зекономити час на ведення обліку, та підвищити його якість

Можливості програми "BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу"

Робота вагової

В програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу” автоматизовано роботу вагаря:

 • Контроль виконання операцій зважування
 • Оформлення первинних документів
 • Ведення журналу реєстрації зважувань
 • Журнал реєстрації зважувань («Журнал вагаря»)

Формування документів вагової:

 • Товарно-транспортна накладна на ввезення/вивезення/ внутрішнє переміщення
 • Квитанція на зважування
 • Накладна на ввезення/вивезення ж/д транспортом

Робота лабораторії

 • Визначення якісних характеристик зерна і готової продукції -документ «Лабораторний аналіз»
 • Ведення журналів лабораторних аналізів
 • Документи кількісно-якісного перетворення зерна
 • Формування «рецептів»
 • Формування спеціальних звітів за якістю зерна
 • Журнал лабораторних аналізів

Формування документів лабораторії в програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”

 • Картка лабораторного аналізу
 • Акт зачистки / сушки (Форма 34)
 • Рецепт
 • Форма 117

Робота бухгалтера по зерну

 • Реєстрація ввезення зерна, оформлення вивезення
 • Виписка складських документів
 • Переоформлення прав власності на зерно
 • Переміщення зерна по території
 • Зачистка (інвентаризація) складів
 • Формування звітності
 • Реєстрація рухів в обліковій системі
 • Формування реєстрів ТТН ввезення/вивезення/внутр. переміщення
 • Виписка складських документів

Основні звіти:

 • Журнал складських квитанцій
 • Реєстри документів актів-розрахунку
 • Реєстр переоформлений
 • Реєстр наказів на вивезення
 • Форма 36, форма 37
 • Аналіз руху зерна

Робота бухгалтера по розрахунках

 • Встановлення вартості послуг для кожного власника
 • Формування договорів з власниками зерна
 • Виписка первинних документів
 • Формування звітності
 • Відображення операцій в обліковій системі програми “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”
 • Основні операції
 • Створення договору на послуги елеватора
 • Установка цін на послуги елеватора
 • Розрахунок послуг елеватора
 • Формування рахунку-фактури
 • Основні звіти
 • Аналіз наданих послуг

Робота бухгалтера по переробці

 • Списання у виробництво сировини та матеріалів
 • Приготування готової продукції
 • Облік готової продукції
 • Облік операцій фасів готової продукції
 • Формування виробничих звітів у програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”
 • Відображення операцій у обліковій системі

Основні операції:

 • переробка
 • акт на списання
 • прихід з виробництва
 • акт фасування
 • форма 117

Розрахунок з/п і кадровий облік

 • Ведення кадрового обліку в програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”
 • Гнучка настройка видів і груп розрахунків
 • Розрахунок відпускних, лікарняних
 • Формування стандартних і регламентованих звітів
 • Виплата заробітної плати всіма можливими способами:
  • готівкою
  • перерахуванням на картку
  • натуроплатою

Облік транспорту та техніки

 • Фіксування колійних і облікових листів в програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”
 • Облік різних видів палива, показників спідометра і залишків в баках
 • Розрахунок витрати палива за нормами
 • Аналіз витрат на утримання машинотракторного парку водіїв, механізаторів та їх помічників
 • Нарахування відрядної зарплати

Облік виробництва

 • Робота з рецептами
 • Розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117) в програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”
 • Облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва
 • Довільної переробки
 • Облік готової продукції
 • Фасування продукції
 • Інші допоміжні виробництва

Контроль роботи підприємства

 • Обмеження на виконання деяких дій користувачів
 • Протоколювання дій користувачів в програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу”
 • Санкціонування внесення змін до раніше введені документи
 • Виключення людського чинника при відображенні в обліку виробничих процесів
 • Інтеграція з системами АСУ ТП
 • Інтеграція з системами відеоспостереження

Бухгалтерський і податковий облік

Враховано особливості податкового обліку: реалізований облік в розрізі декількох ставок ПДВ, формування окремих книг продажів, книг придбань і декларацій по ПДВ; аналіз іншої реалізації, валових доходів та витрат.

 • облік банківських і касових операцій
 • облік матеріально-виробничих запасів
 • облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
 • облік основного і допоміжного виробництва
 • облік напівфабрикатів
 • облік непрямих витрат
 • складський облік
 • облік операцій з тарою
 • облік торгових операцій
 • облік розрахунків з контрагентами
 • облік комісійної торгівлі
 • формування регламентованої звітності
 • ведення обліку діяльності декількох організацій і ін.

Ведення обліку згідно законодавства України

В програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу” враховано вимоги нормативних документів:

 • Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні” (№ 37-IV прийнятий ВР України від 4 липня 2002 року)
 • ДСТУ 2422-99 Зерно заготівельне і поставлене. Терміни та визначення
 • ДСТУ 13586.3-83 Зерно. Правила приймання і методи відбору проб
 • “Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах” (Наказ МАП України від 13 жовтня 2008 року № 661)
 • Технічний регламент зернового складу (Наказ МАП України від 15 червня 2004 року № 228)

Впровадження та обслуговування від розробника

Вартість програми

Вартість залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу 18 600 грн.
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів 33 450 грн.
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Ліцензія на 1 р. м. 4 500 грн.
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Ліцензія на 5 р. м. 18 000 грн.
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Ліцензія на 10 р. м. 27 900 грн.
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Ліцензія на 20 р. м. 48 000 грн.
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Ліцензія на 50 р. м. 102 000 грн.

Користувачі програми “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу” мають змогу перейти на новий продукт “BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу” на умовах пільгового апгрейду основної поставки за ціною 300 грн. При наявності клієнтських ліцензій вартість апгрейду розраховується індивідуально.

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію,

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості