Головна/Каталог програм/

Автоматизація фармацевтичних підприємств

РАСК. ІН-АГРО автоматизує процеси фармацевтичного підприємства – впроваджуємо ERP-системи, розробляємо новий функціонал з урахуванням специфіки фармацевтичного виробництва.
Ми перетворюємо функціональну модель ERP- системи у процесну, із застосуванням BPM-систем для управління процесами.

 

Досвід автоматизації фармацевтичного виробництва

 • Наскрізна автоматизація процесів підприємства, що займається виготовленням фармакологічних препаратів.
 • Побудова системи збору потреб для відділу постачання на даних від виробництва і продажів, заснованої на особливостях поставки конкретного контрагента: мінімальна партія, терміни доставки з урахуванням часу розмитнення і входить контролю якості.
 • Доопрацювання функціоналу системи по роботі з сертифікатами якості номенклатури і терміну їх дії.
 • Використання складської логістики з деталізацією по приміщеннях і розробка механізму зберігання залишків номенклатури по тарних місцях. Автоматизація всіх складських процесів з допомогою ТЗД, в тому числі процес навішування для передачі під замовлення на виробництво.
 • Розробка індивідуальних інтерфейсів для обладнання (ТЗД).
 • Автоматизація виробництва з використанням методики яка заснована на визначенні замовлень на готову продукцію за плановими передачам продукції споживачеві.
 • Автоматизація процесів роботи підрозділу контролю якості (QC): проведення аналізів відібраних проб сировини та випущених препаратів; автоматизація роботи лабораторії фармакологічної розробки (R & D).
 • Автоматизація процесів роботи підрозділу контролю забезпечення якості (QA): контроль за списком дозволених постачальників і виробників. Зручна робота з сертифікатами (формування, каталогізація, пошук). Автоматизовано процес формування специфікацій аналізів і аналітичних листів. Зміна статусів сировини і готової продукції.
 • Етикетування та штрихкодування партій і серій.
 • Доопрацьовано механізм планування серії ДП в замовленні на виробництво. Доопрацьовано процес передачі матеріалів до виробничого підрозділу ( «Raw material issue note / Протокол видачі сировини») та простежуваності використання сировини (Протокол виробництва серії (BMR).
 • Адаптація механізмів розрахунку собівартості під специфіку підприємства і розробка індивідуального способу розподілу витрат.

Кейс впровадження ERP + розробка можливостей для фармацевтики +BPMS

Автоматизація з допомогою ТЗД (терміналу збору даних)

 • Основні операції з використанням ТЗД: Оприбуткування товарів/Переміщення товарів в межах складу/Переміщення ТМЦ до цехової кладової/Наважки/.
 • Розроблено окремі інтерфейси ТЗД для роботи комірників по кожній з операцій.
 • При оприбуткуванні комірником створюється серія – унікальний індентифікатор прийнятої партії серії, із терміном придатності та додатковими реквізитами (виробник тощо).
 • В подальшому весь облік руху сировини ведеться з урахуванням партій, що включає дані про дані про термін придатності сировини та додаткові відомості про неї.

Розподіл по тарних місцях

На підставі оприбуткування партії ТМЦ може бути сформований розподіл по тарних місцях.

Для кожної партії фіксується перелік тарних місць та вказується вага або кількість по кожному тарному місцю.

Інформація, зафіксована при розміщенні по комірках, за допомогою мобільного пристрою, потрапляє в систему та може бути використана для подальшого аналізу місцезнаходження або контролю тарного місця при видачі сировини у виробництво. Рух по тарних місцях також забезпечено:

 • Розміщення по тарним місцям
 • Переміщення тарних місць
 • Відбір тарного місця
 • Закриття серії по тарним місцям
 • Інвентаризація по тарним місцям
 • Тарні місця

Нормативи лабораторних показників

Лабораторні аналізи проводяться відповідно до встановлених нормативів. Так, в спеціалізованому документі «Встановлення лабораторних специфікацій» зберігається інформація про перелік обов’язкових показників, які контролюються для конкретної ТМЦ.

На одну позицію ТМЦ можуть встановлюватись різні нормативи, в залежності від різних параметрів контролю (наприклад виробника).

Реалізована можливість створення різних версій нормативів лабораторних показників. При однакових параметрах діючою може бути єдина версія нормативів, але в системі зберігається вся історія версій.

Вхідний контроль якості сировини та матеріалів

Підставою для контролера вхідного контролю якості про відбір проб на передачу сировини на аналіз є створений комірником документ «Пред’явлення», який містить необхідну  інформацію про партію сировини, що направляється на контроль.

Контролер вхідного контролю якості повинен відобразити факт відбору проб однойменним документом «Відбір проб». Цей оперативний документ є підставою для переміщення по складському обліку (Відбір зразків показує яку саме позицію ТМЦ конкретної партії було відібрано на контроль, та куди саме передано (мікробіологічний, фізико-хімічний контроль тощо).

Підтвердження лабораторією-отримувачем відповідної кількості зразків є підставою для автоматичного формування фінансового документу переміщення ТМЦ в системі.

Завершенням процесу вхідного контролю якості є сформований документ «Аналітичний лист», який містить інформацію про етапи вхідного контролю ТМЦ. Документ заповнюється результатами показників, отриманими в ході контролю по кожному з видів аналізу та перевіряється начальником лабораторії.

Перевірений аналітичний лист потрапляє на узгодження уповноваженій особі, що приймає рішення про зміну статусу ТМЦ. В системі зберігається інформація про прийняте рішення щодо ТМЦ, і вручну ця інформація не може бути змінена.

Результатом прийнятого рішення Уповноваженою особою є зміна статусу партії ТМЦ. При оприбуткуванні всі ТМЦ мають статус «Карантин», але, враховуючи показники отриманих лабораторних випробувань цей статус змінюється на «Брак» чи «Дозволено». При цьому, в системі автоматично формується документ «Збирання/розбирання товарів» по зміні статусу ТМЦ після підтвердження.

Таким чином зміна статусу відображається по всіх блоках обліку, наприклад, склад бачить що певна позиція з’явилась в статусі «Дозволена» і може відвантажити її на вимогу виробництва.

Вхідний контроль якості (готова продукція)

Після випуску готової продукції на склад надходить продукція в статусі «Карантин». Бізнес процесом автоматично формується прибутковий ордер на товари. Далі бізнес процес по ролях видає задачі по формуванню відповідних документів вхідного контролю якості по готовій продукції:

 • «Пред’явлення»,
 • «Відбір проб»,
 • «Облік зразків»,
 • «Аналітичний лист»,
 • «Сертифікат серії».

Управління процесами контролю якості

Завжди можна проаналізувати поточний стан вхідного контролю для конкретної партії ТМЦ, які саме задачі видані, в кого на виконанні вони знаходяться, і які задачі вже виконані.

Кожна виконана задача ініціює наступну (з урахуванням етапів проведення випробувань).

На робочому столі відповідального користувача міститься перелік невиконаних задач, таким чином, кожен користувач системи має актуальний перелік своїх задач та терміни їх виконання, що сприяє виконавчій дисципліні та допомагає керівнику управляти завантаженням підлеглих.

В системі може бути реалізована необмежена кількість моделей процесів, із різними версіями (але активна версія може бути лише одна).

Виробництво

В модулі виробництва змінено механізм планування серії. Серія формується безпосередньо в документі «Замовлення на виробництво».

Тільки після її створення та внесення в документ замовлення його можна перевести в статус «До виробництва» та сформувати маршрутні листи, які будуть виконуватись виробництвом.

«Маршрутний лист», який створено на етап, може виконуватись декількома змінами, при цьому при проведенні документу «Звіт виробництв за зміну» створюються коригування матеріалів у виробництві та документ «Передача матеріалів у виробництво».

Автоматизація підрозділу фармакологічної розробки

Було автоматизовано службу, що займається фармакологічною розробкою.

Особливістю є те, що чітких норм по розробках нового продукту немає, і етапність виробничого процесу чітко не регламентована.

Проте було збережено аналітику замовлення на виробництво та формування серії відділу фарм розробки.

Управління витратами та розрахунок собівартості

Розроблено окреме правило розподілу загальновиробничих витрат по кількості випущеної готової продукції з урахуванням співвідношення нормативного коефіцієнта витрат до коефіцієнта витрат в поточному місяці.

Базою для розподілу є кількість у випусках на окремий склад та статус ГП. Таким чином частина затрат потрапляє у собівартість ГП, а інша частина витрат поточного періоду потрапляє у собівартість реалізації.

Програми для автоматизації фармацевтичних підприємств

РАСК. ІН-АГРО розробляє додатковий функціонал під особливості фармацевтичного виробництва

BAS ERP

BAS ERP

Cучасна система для управління з високою деталізацією витрат, забезпечує комплексне планування і бюджетне управління, визначає показники управління і системи відповідальності в рамках єдиного інформаційного простору.

RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами

RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами

ВРМ-система для управління бізнес-процесами. Реалізований процесний підхід до управління. Запуск процесу і виконання задач може здійснюватись не лише системою, а й обладнанням.

RASK: BPMS. Кваліфікований електронний підпиc

RASK: BPMS. Кваліфікований електронний підпиc

Сервіс для підписання внутрішніх документів за допомогою КЕП безпосередньо з програм BAS або УВП, УТП та ЗУП

Проекти автоматизації фармацевтичного виробництва

20 000+

робочих місць автоматизовано

Впровадження комплексної ERP системи і автоматизація бізнес-процесів

ТОВ "ЮРіЯ-ФАРМ"

Корпорація «ЮРіЯ-ФАРМ» – лідер ринку внутрішньовенних препаратів, один з лідерів у госпітальних продажах, входить до 5-ки найбільших фармацевтичних виробників.

В результаті проекту впровадження ERP системи було автоматизовано облік: управління виробництвом, візуалізації структури виробу, ресурсні специфікації, випуск продукції і напівфабрикатів, списання матеріалів у виробництво, розподілу прямих матеріальних витрат на випуск продукції, управління витратами і розрахунок собівартості, управління закупівлями, управління продажами.

Для автоматизації специфічних особливостей обліку фармацевтичного виробництва була впроваджена BPMS система, яка дозволила управляти наступними бізнес-процесами: видача дозволів на готову продукцію, замовлення матеріалів для виробництва, замовлення на переміщення ТМЦ, повернення матеріалів на склад, вхідний контроль якості: створення плану відбору проб, напрямок на контроль в лабораторії, видача дозволів та ін.), управління відхиленнями.

Відгук про впровадження >>

Супровід системи після впровадження

РАСК. ІН-АГРО надає супровід системи після впровадження:

Розрахувати вартість автоматизації фармацевтичного виробництва

Звяжіться з нами щоб отримати розрахунок вартості автоматизації обліку та управління на  фармацевтичному підприємстві.

(067) 522-52-56

Замовити консультацію