Головна/Каталог програм/

Автоматизація харчової промисловості

РАСК. ІН-АГРО автоматизує спеціалізовані процеси виробництва на  підприємствах харчової промисловості.

Ми знайомимося  з Вашою специфікою діяльності, вимогами до ІТ-системи, робимо обстеження існуючої системи та рекомендуємо варіанти автоматизації процесів.

Ви отримуєте комплекс ІТ-послуг  від розробки/адаптації програми під специфіку діяльності Вашого підприємства до її супроводу та розвитку.

Серед проектів  впровадження програм BAS, BPMS, ERP-систем, інших програм автоматизації з спеціалізовними доробками програм – розширенням функціоналу під особливості виробництва.

Ми перетворюємо функціональну модель ERP – системи у процесну із застосуванням BPM-систем.

 

 

 

Система під особливості виробництва

Ми є розробником програмних продуктів і адаптуємо систему під специфіку Вашої діяльності

Досвід автоматизації харчової промисловості

Планування забезпечення виробництва

Автоматизація процесів приймання / зберігання / відвантаження ТМЦ на складі з застосуванням принципів HACCP та WMS. Пересування ТМЦ по зонам: приймання, зберігання, відвантаження. Контроль основних показників якості на кожному етапі.

Автоматизація процесу контролю якості

Застосування декількох методик управління виробничим процесом, що підходять для фіксації ручних операцій і використання автоматичного обладнання.

Опис і автоматизація бізнес процесів підприємства з використанням BPMS (системи управління бізнес процесами).

Автоматизація підприємств харчової промисловості

Планування поставок

 • Врахування часу на доставку (розмитнення, перевезення за кордоном, перевезення по Україні)
 • Врахування мінімальної партії замовлення постачальника та його виробничої партії (кратність)
 • Використання схем забезпечення та підтримання запасів на складах
 • Врахування часу на вхідний контроль якості
 • Розробка окремого АРМ для збору потреб для формувань замовлень постачальнику

Приймання товарів на склад

 • Аналіз виконання поставки замовленого ТМЦ:
  • відображення всіх заявок, перелік позицій що очікуються
  • інформація про постачальників та планових дат надходження
  • календар поставок
 • Відстеження повноти поставки відносно запланованої в заявці постачальнику.
 • Зонування складських приміщень (в т.ч. товарне сусідство)
 • Додаткова аналітика – тарне місце
 • Штрихкодування (комірка, номенклатура, тарне місце)

Оприбуткуванння товарів. Використання ТЗД

Застосування мобільного пристрою та штрихкодування для відображення прийомки товару, його розміщення (переміщення) по комірках складу

 • Створення серії
 • Створення тарного місця
 • Облік сировини та продукції в розрізі серій

 

Розподіл ТМЦ по тарних місцях

 • Реєстр тарних місць для серії
 • Вказання ваги та кількості по кожному тарному місцю
 • Аналіз місцезнаходження та контроль тарного місця при видачі сировини у виробництво

Контроль якості

 • Комірник: оприбуткування товарів, формування завдання на відбір проб
 • Контролер: фіксація відбору проб
 • Лабораторія: фіксація результатів аналізів.
  • Формування «Аналітичного листа», який містить інформацію про етапи вхідного контролю ТМЦ.
  • Документ заповнюється результатами показників, отриманими в ході контролю по кожному з видів аналізу та перевіряється начальником лабораторії.

Управління електронним документообігом

 • Реєстрація вхідного і вихідного документообігу
 • Підготовка та узгодження внутрішніх документів
 • Процеси затвердження та ознайомлення
 • Робота зі сканкопіями документів, архівація
 • Аналіз і контроль процесів підготовки документів

Управління грошовими засобами

 • Формування та узгодження бюджетів руху грошей
 • Збір, аналіз та узгодження заявок на оплату
 • Контроль використання коштів
 • Формування платіжного календаря
 • Оптимізація оборотних коштів

Бюджетне управління

 • Автоматизація внутрішніх регламентів підготовки та узгодження бюджетних документів
 • Схеми узгодження бюджетів зверху-вниз і знизу-вгору, змішані

Система контролю якості на виробництві

 • Збір інформації про якість на всіх стадіях виробництва і виконання процесів
 • Збір статистики, аналіз показників ефективності
 • Формування документів облікових систем
 • Контроль виконання регламентів управління якістю, управління відхиленнями
 • Система відповідає вимогам стандартів якості

Система контролю руху продукції

 • Управління процесами переміщення по території
 • Контроль роботи користувачів, контрольні точки
 • Інтеграція з системами відеоспостереження
 • Інтеграція з електронним обладнанням
 • Формування облікових документів
 • Контроль над цільовим використанням ресурсів

Управління персоналом

 • Автоматизація кадрового документообігу
 • Збір даних для статистики та формування показників ефективності персоналу
 • Збір, підготовка та аналіз даних для мотивації персоналу

НАШІ ПРОЄКТИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

20000+

робочих місць автоматизовано

Холдинг “Золотий урожай”

Найбільший виробник хліба в Україні

На підприємствах ТОВ «ТД «Золотий урожай» створена єдина інформаційна система  на базі Управління виробничим підприємством.  Завдяки цьому істотно підвищилися оперативність і якість обліку та формування звітності.

Автоматизація управління холдингом допомогла проводити дії щодо укрупнення бізнесу і включати в структуру підприємства нові виробничі майданчики, скоротити витрати і збільшити контроль над використанням матеріальних ресурсів на виробництві.

ТОВ “Укрстарч”

Виробник кукурудзяного крохмалю і крохмалопродуктів

Впроваджено систему Управління виробничим підприємством  – введена в систему вся інформація по бухгалтерському та податковому обліку та проведено закриття звітних періодів за листопад 2018 року – липень 2019 року. З 1-го серпня 2019 року програмний продукт введено  в промислову експлуатацію і бухгалтерський та податковий облік виконується користувачами в режимі реального часу.

Автоматизовано такі розділи  бухгалтерського та податкового обліку: кадровий облік, розрахунок та виплата заробітної плати, розрахунки з підзвітними особами, взаєморозрахунки з постачальниками, управління складськими запасами, облік основних засобів, розрахунок амортизації, взаєморозрахунки з покупцями.

ТОВ «Біхайв»

Переробник високоякісного монофлорного і поліфлорного меду

В результаті впровадження на підприємстві системи RASK: ВРМS. Казначейство автоматизовані:

 • бізнес-процеси узгодження заявки на витрачання грошових коштів (при цьому час від ініціювання до фактичної оплати скоротився з кількох днів до години)
 • контроль лімітів витрачання коштів і платіжний календар

Однією з переваг системи є легкість налаштування бізнес-процесу і швидке узгодження через месенджер «Telegram».

Спільними зусиллями із замовником розроблено звіт «План-фактний аналіз руху грошових коштів», що дозволяє керівництву в будь-який момент оперативно бачити інформацію про планові та фактичні рухах грошових коштів.

ТОВ "ТРИ СТАР"

Виробник кондитерських виробів

В рамках проєкту впровадження програм Управління виробничим підприємством, ІН-АГРО: Управління агрохолдингом, ІН-АГРО: Управління елеватором спеціалістами запропоновані і реалізовані важливі рішення в частині поліпшення оперативності та якості обліку, підвищення ефективності бізнес-процесів, підвищення керованості та прозорості діяльності підприємств за рахунок створення єдиної інфраструктури (ІТ-інфраструктури) і з максимальним використанням типових механізмів.

В результаті створено єдиний інформаційний простір для бухгалтерського і управлінського обліків, що дозволяє істотно підвищити оперативність і якість обліку, а також формування звітності.

Автоматизація управління компанією допомогла поліпшити ефективність бізнес-процесів компанії, керованість і прозорість діяльності структурних підрозділів.

Маємо 18-річний досвід
реалізації ІТ-проектів для компаній

Автоматизація виробництва харчових добавок

На підприємстві з виробництва харчових добавок було автоматизовано:

 • Створення номерів партій, ведення паспорту партії та збереження їх історії змін для подальшого аналізу.
 • Був доопрацьований модуль обліку даних по всіх групах алергенів, що дозволило скоротити час розробки технічних специфікацій та автоматизувати друк етикеток без залучення сторонніх програм. Завдяки чому працівники перестали дублювати дані в кількох програмних продуктах.

Автоматизація виробництва хлібобулочної та кондитерської продукції

Були враховані технологічні процеси виготовлення продукції, зокрема розрахунок основної сировини з урахуванням якісних показників. Були реалізовані:

 • Розрахунок борошна в рецептах з урахуванням вологості.
 • Облік залишків борошна в силосах по вологості.
 • Облік браку на виробництві та по експедції.
 • Реалізований блок експедиції.
 • Формування маршрутів по доставці продукції покупцям.
 • Контроль виконання робіт водіями.
 • Вирішена проблема сезонності продукції (продажі збільшуються на великі свята, в т.ч. Великодень) та планування закупівлі сировини під неї.
 • Відтворений в системі процес ліплення ручних виробів та випікання тортів і тістечок.
 • Усунена проблема закриття бригадних нарядів за день (без додаткового навантаження працівників).
 • Для оперативного внесення даних налаштовані термінали, на яких працювали без відриву від виробництва.

Автоматизація виробництва спецій

На підприємстві з виробництва спецій разом з базою даних було розроблено і впроваджено систему контролю якості.

Працівники лабораторії фіксують вологість і кількість активної речовини в сировині, після чого система автоматично перераховує оперативні рецептури. Відділ контролю якості вносить дані вологості, органолептичних показників та відповідності продукції ДСТУ. Після чого сформовані сертифікати якості друкуються та видаються оптовим клієнтам.

Автоматизація переробки м’яса

 • Впроваджені додаткові можливості по відображенню закупівель тварин в живій вазі, як безпосередньо від виробника так і через посередника.
 • Впроваджено виробництво по різним схемам обвалки.
 • Розроблені додаткові параметри для автоматичного заповнення актів виробництва і можливості аналізу відхилень фактичних виходів продукції від нормативних показників, а також, для контролю відповідності відображуваного випуску списаному на виробництво сировини по номенклатурі і кількості.
 • Розроблений логістичний блок по формуванню доставки продукції покупцю.

Автоматизація борошномельного та круп’яного виробництва

 • Розрахунок потреби у сировині, залежно від виходу готової продукції.
 • Розрахунок планового виходу готової продукції, залежно від обсягу та якості сировини.
 • Відображення оперативного списання сировини у виробництво та надходження готової продукції.
 • Співставлення планового виходу готової продукції із фактичним.
 • Розподіл давальницької сировини та продукції між власниками.
 • Розрахунок виробничих послуг, залежно від обсягу списання сировини або випуску готової продукції

РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ?

Звяжіться з нами щоб отримати розрахунок ІТ-проекту для Вашої компанії

 

(067) 522-52-56  

Замовити розрахунок вартості