Головна/Каталог програм/

ІН-АГРО: Управління агрохолдингом

Програмний продукт “ІН-АГРО: Управління агрохолдингом” призначений для ведення обліку господарської діяльності та управління великими сільськогосподарськими підприємствами, агрохолдингами як в управляючих компаніях, так і у виробничих підрозділах.

Рішення дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління підприємством, в т. ч. для планування виробництва, оперативного контролю виконання робіт та стану активів, матеріальних і фінансових ресурсів, аналізу результатів діяльності.

Програма розроблена компанією «РАСК. ІН-АГРО»  і є доповненням до рішення «Управління виробничим підприємством».

4 000+

Компаній використовують програмні продукти, розроблені «РАСК. ІН-АГРО»

Використання системи дозволить:

Керівникам, власникам

Отримання інформації про діяльність та стан ресурсів с/г підприємств, необхідної для прийняття управлінських рішень

Широкі можливості аналізу діяльності та використання ресурсів

Фінансистам:

Схеми прогнозування потреб в грошових коштах

Визначення раціональної структури грошового потоку

Оперативний контроль руху грошових коштів за статтями бюджетів

Економістам:

Планування сільськогосподарської діяльності

План-фактний аналіз для управління витратами

Собівартості продукції в аналітичних розрізах

Формування бюджетів на основі показників планування

Технічному відділу

Контроль поточного стану і наявності техніки

Знизити трудовитрати при розподілі техніки

Автоматичне врахування можливих варіантів зайнятості кожного об'єкту розподілу

Можливості програми ІН-АГРО: Управління агрохолдингом

Техніко-економічне планування в програмі “ІН-АГРО: Управління агрохолдингом”

Попередня оцінка діяльності підприємства на найближчу перспективу, прогнозування даних щодо витрат підприємства, планування обсягу готової продукції, отримання даних щодо розрахунку планової собівартості і т.д.

 • складання ротаційної таблиці по культурам на майбутній період
 • створення графіку робіт по полям
 • автоматичне заповнення технологічної карти по культурам
 • визначення планових потреб у ТМЦ, ЗЗР, добривах та послугах
 • визначення потреби в техніці
 • розрахунок планової урожайності культур
 • планування прямих та непрямих виробничих витрат

Оперативне планування

 • формування оперативних планів робіт, техніки
 • планування проведення огляду полів, робіт на полі
 • планування завантаження техніки та водіїв

Детальний план–фактний аналіз

Агрономія

 • Можливість роботи агронома з мобільного
 • Автоматизація процесів роботи агронома в полі
 • Можливість контролювати роботу агронома
 • Оперативне відображення інформації в системі
 • Відстеження відхилень технології вирощування
 • Аналіз робіт і витрат матеріалів по полю і культурі за будь-який період

Картографія

 • Формування карти полів, план посіву на рік
 • Візуалізація орендованих ділянок землі
 • Відображення траєкторії руху транспорту

Оперативний облік у рослинництві в програмі “ІН-АГРО: Управління агрохолдингом”

Головний агроном

 1. Планує польові роботи:
  – планує технологічну операцію та використання ТМЦ
  – обирає виконавця (агронома)
  – формує заявки на роботу техніки та ЛЗК
 2. Планує фітосанітарні та фенологічні огляди
 3. Контролює поставлені завдання

Диспетчер по транспорту

 1. На підставі Заявок формує наряд-завдання на роботу техніки
 2. Формує першу сторінку шляхового листа

Комірник

 1. Оприбутковує ТМЦ на оперативний склад
 2. На підставі ЛЗК формує Акт приймання-передачі. Система автоматично формує 3 документи:
  – прибутковий ордер на товари
  – видатковий ордер на товари
  – переміщення товарів

Агроном

 1. Виконує поставлені польові задачі
  – підтверджує отримання ТМЦ
  – формує документ «Виконані роботи»
 2. Проводить фітосанітарні та фенологічні спостереження

Диспетчер (обліковець) транспорту

 1. Вносить дані до Шляхового листа
 2. Формує та друкує другу сторінку Шляхового листа

Бухгалтер

 1. Перевіряє правильність відображення в обліку руху ТМЦ
 2. Перевіряє правильність заповнення Шляхового листа
 3. Проводить Шляховий лист: нараховує ЗП та списує паливно-мастильні матеріали

 

Фіксація факту виконаних робіт в “ІН-АГРО: Управління агрохолдингом” дає можливість:

 • Визначати стан посівів та землі
 • Проводити контроль за дотриманням технології вирощування культури та обробки ґрунту та своєчасно виявляти порушення технології обробки землі
 • Зберігати історію виконаних робіт на полях
 • Відстежувати кількість внесених ТМЦ на поля
 • Співставляти витрати по полю з отриманим врожаєм
 • Вести облік оренди землі по ділянкам
 • Вести структуру посівних площ
 • Зберігати фотопідтверждення проведення робіт та оглядів на полях в системі
 • Своєчасно виявляти захворювання посівів
 • Контролювати терміни проведення робіт на полях
 • Відстежувати виконані роботи в розрізі техніки
 • Відображати дані оперативного обліку в бухгалтерському обліку

Облік виробництва (рослинництво) в програмі “ІН-АГРО: Управління агрохолдингом”

 • Облік фактичних витрат звітного періоду в вартісному та кількісному виразах в розрізі років врожаю
 • Оперативний кількісний облік матеріалів в незавершеному виробництві
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду
 • Надання звітних даних про порядок формування собівартості
 • Облік та аналіз структури посівних площ в розрізі років врожаю
 • Оперативний облік зерна та току (формування ТТН, підключення ваг до системи обліку)

Оренда землі

 • Планування виплат орендної плати
 • Нарахування орендної плати пайовикам в розрізі договорів та років
 • Можливість використання резервних рахунків
 • Виплата орендної плати в розрізі років (в грошовому та натуральному виразі)
 • Облік заохочувальних виплат пайовикам
 • Аналіз та формування звітності

Управління транспортом та сільгосптехнікою

 • Оперативний облік роботи транспортних засобів
 • Планування роботи транспорту (заявки та транспорт, наряди на транспортну роботу)
 • Робочі столи завгара, обліковця по транспорту
 • Диспетчеризація
 • Автоматизація виписки шляхових листів
 • Планування проведення ремонтів ТЗ, оперативний облік ремонтів в розрізі вузлів
 • Формування заявок на ремонт, формування ремонтних листів
 • Облік шин/акумуляторів
 • Облік палива, розрахунок норм витрат палива
 • Аналіз показників баку та спідометра
 • Аналіз планових та фактичних показників використання палива
 • Облік та аналіз витрат понесених на утримання ТЗ
 • Облік виконаних робіт
 • GPS-навігація
 • Нарахування зарплати водіям і комбайнерам

Планування у тваринництві

Комплекс різнопланових показників дає максимально цілісну картину про заплановане поголів’я стада та про суми витрат, необхідних для його отримання та утримання.

 • Розрахунок обороту стада в розрізі груп тварин на визначений період
 • Розрахунок витрат на утримання поголів’я
 • Визначення витрат на кормову базу, з врахування енергетичної цінності
 • Планування ветеринарних заходів

Фактичний облік тваринництва

 • Оперативний облік руху тварин
 • Облік зважування, приплоду, привісу та забою тварин
 • Облік ведення раціонів та кормоднів, фактичне використання кормів
 • Облік руху молока в розрізі якісних показників
 • Нарахування заробітної плати тваринникам (за догляд, приплід, привіс, надої)
 • Аналіз та формування звітності

Бюджетування

Система формування бюджетів стане незамінним помічником на любому підприємстві, так як може використовуватись не тільки для побудови бюджетів, а також для побудови управлінських звітів. Підсистема Бюджетування – це універсальний інструмент, що дає можливість:

 • самостійно будувати бюджети та звіти в необмеженій кількості з необмеженим набором даних
 • самостійне визначення джерел інформації
 • зміна джерел даних, найменувань, порядку рядків та показників бюджетів/звітів
 • отримання даних в будь-який період з можливістю збереження та друку таблиць
 • використання даних одного бюджету/звіту в інших
 • копіювання структури бюджетів та звітів, джерел даних
 • ручне коригування бюджетів/звітів з ідентифікацією таких полів
 • можливість будувати порівняльні таблиці для план – фактного аналізу

Модуль «Казначейство», реалізований в «ІН-АГРО: Управління агрохолдингом. Корпоративне рішення» призначений для ефективного управління готівковими потоками підприємства, дає наступні можливості:

 • Аналіз фактичного виконання планів з находження та витрачання коштів
 • Формування платіжних документів на підставі затвердженого реєстру
 • Гнучкий процес погодження фінансових документів (налаштовується)
 • Погодження заявок через мессенджери та пошту
 • Платіжний календар як інструмент моніторингу касових розривів
 • План-фактний аналіз руху грошових коштів
 • Автоматичне створення реєстру платежів
 • Лімітування платежів в розрізі статей руху грошових коштів
 • Аналіз використання лімітів та інша звітність
 • Створення регулярних платежів
 • Розподіл заявок на декілька платежів
 • Автоматичне Версіонування
 • Прикріплення скан копій, рахунків

Спеціально розроблений блок звітності для керівника реалізований з метою рішення робочих питань кожного дня:

 • Контроля поточної ситуації в компанії по різним направленням
 • Можливості оперативного отримання необхідної інформації для прийняття зважених рішень
 • Можливості планування подальших дій згідно отриманих даних
 • Швидкого доступу до всіх необхідних показників, актуальних на дату отримання
 • Скорочення часу для вивчення будь якого питання по компанії
 • Можливості раціонального використання ресурсів компанії
 • Гнучкі налаштування звітності для більш комфортного сприйняття показників

Додаткові можливості

Ви зможете значно розширити можливості системи з наступними рішеннями

ІН-АГРО: Управління елеватором

ІН-АГРО: Управління елеватором

Система призначена для комплексної автоматизації обліку комбінатів хлібопродуктів, елеваторів, борошномельних і комбікормових заводів України будь-якого розміру і типу. Ведення обліку, управління та контроль в єдиній системі.

ІН-АГРО: Система контролю руху продукції

ІН-АГРО: Система контролю руху продукції

Автоматизований збір інформації про хід приймання зерна, що дозволяє виключити втручання людини - основного джерела помилок і зловживань.

RASK: BPМS. Казначейство

RASK: BPМS. Казначейство

Планування руху грошових коштів. Узгодження заявок на витрачання грошових коштів. Контроль виконання планового бюджету

ІН-АГРО: Управління торгівлею зерном

ІН-АГРО: Управління торгівлею зерном

Система для забезпечення оперативного отримання достовірної інформації та ефективного управління комерційною діяльністю підприємства

Відгуки наших клієнтів

18

Років досвіду розробки та впровадження ІТ-рішень

15 000+

Автоматизовано робочих місць

ТОВ “ГЛОБИНО АГРО”

Рослинництво (входить до групи компаній «Глобино»)

На підприємстві побудовано єдину систему обліку за допомогою програмних продуктів «Управління виробничим підприємством» та «ІН-АГРО: Управління агрохолдингом».

Впровадження здійснювалось на двох підприємствах: ТОВ “ГЛОБИНО АГРО” і ТОВ “М’ясо-молочний комплекс”.

ТОВ «Українське зерно»

Один з найбільших в Україні виробників комбікормів

Побудовано єдину систему управління та обліку на підприємстві, що дозволило поліпшити ефективність бізнес-процесів, керованість та інформативність діяльності структурних підрозділів.

Виконані розробки нових підсистем і доопрацювання окремих об’єктів системи під особливості деяких технологічних процедур. Автоматизовано процеси узгодження заявок на витрати коштів через месенджер Telegram.

ІН-АГРО: Управління агрохолдингом
Оптимальне рішення для агробізнесу

СИСТЕМА ОХОПЛЮЄ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Рослинництво
 • Тваринництво
 • Переробка сільськогосподарської продукції (виготовлення комбікормів, муки, круп та ін.)
 • Торгівля зерном (зернотрейдер)

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

 • Робота у «хмарі» – вільний доступ до інформаційної бази через Інтернет у тонкому клієнті, в термінальному режимі
 • Робота з мобільних пристроїв – реєстрація оперативних подій, виконаних робіт, використання матеріалів
 • Масштабування системи – можливість істотного додавання підприємств, підрозділів і користувачів без втрати продуктивності

Вартість програми

Вартість залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.

ІН-АГРО: Управління агрохолдингом 190 990 грн.
ІН-АГРО: Управління агрохолдингом (модуль для “УВП”) 59 990 грн.
Клієнтська ліцензія на 1 р.м. 3 290 грн.
Клієнтська ліцензія на 5 р.м. 13 990 грн.
Клієнтська ліцензія на 10 р.м. 23 990 грн.
Клієнтська ліцензія на 20 р.м. 44 990 грн.
Клієнтська ліцензія на 50 р.м. 109 990 грн.
Клієнтська ліцензія на 100 р.м. 209 990 грн.

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію,

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості

Супровід програми ІН-АГРО: Управління агрохолдингом
від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО