Головна/Каталог програм/

RASK: Управління персоналом (HRM)

RASK: Система управління персоналом (HRM) дозволяє автоматизувати управління підбором, адаптацією, розвитком, навчанням і оцінкою персоналу. Використання рішення дозволяє істотно підвищити ефективність і прозорість HR-процесів.

 

RASK: Система управління персоналом (HRM) – додатковтй модуль до BAS ERP, розроблений командою РАСК. ІН-АГРО.

18 років

досвіду автоматизації бізнесу

Переваги рішення RASK: Управління персоналом (HRM)

Спрощення і пришвидшення HR-процесів в компанії

Підвищення ефективності і якості роботи HR-служб

Скорочення витрат на пошук, підбір, навчання і атестацію персоналу

Процесний підхід в управлінні персоналом

Можливості програми

Рішення “RASK: Управління персоналом (HRM)” допоможе у наймі кадрів

Скоротіть час на операції підбору кадрів, використовуйте популярні сайти пошуку роботи та отримайте повну історію взаємодії з кандидатом

 • Формування вакансій на відкриті позиції штатного розкладу
 • Визначення термінів укомплектування кадрами
 • Статистична звітність по рекрутингу
 • Первинна реєстрація кандидатів, отримання відгуків
 • Автоматизований процес затвердження кандидатів
 • Можливість відображення взаємодії з кандидатом
 • Ведення кадрового резерву

Кадровий облік

Ведіть облік в “RASK: Управління персоналом (HRM)” відповідно до законодавства України та отримайте всю інформацію про співробітника в його картці

 • Відбір персоналу у розрізах посад, категорій, грейдів
 • Деталізована додаткова інформація по ФО/Співробітникові
 • Механізм шаблонів довільних кадрових наказів
 • Механізм відкликання з відпустки
 • Реєстрація корпоративних подій
 • Процес електронного підписання обхідного листа
 • Механізм віднесення співробітників в «Black list»
 • Механізм фіксації проходження медоглядів

Адаптація персоналу

Забезпечте максимально швидке та комфортне включення нових співробітників у роботу за допомогою “RASK: Управління персоналом (HRM)”

 • Формування переліку робіт співробітника згідно вимог підприємства
 • Формування плану робіт співробітника в період адаптації
 • Фіксація факту виконання завдань
 • Можливість створення бізнес-процесів адаптації за допомогою BPMS
 • План-фактний аналіз виконання завдань

Оцінка 360 в “RASK: Управління персоналом (HRM)”

Отримайте реальну оцінку оточення по компетенціях співробітників та контролюйте робочий клімат

 • Формування моделі компетенцій
 • Анонімність відповідей на запитання анкет
 • Ведення бібліотеки питань для оцінки
 • Статистична звітність персоналу
 • Покроковий помічник створення і проведення опитування
 • Розсилка нагадувань і запрошень на пошту і в системі
 • Вивантаження детального індивідуального звіту керівнику

KPI

Забезпечте моніторинг по досягненню нових цілей як підприємства, так і співробітника з використанням різних показників для вимірювання цілей

 • Формування структури цілей
 • Можливість встановлювати KPI для мотивації співробітника на рік з можливістю коригування
 • Різні варіанти створення метрик цілей
 • Внесення факту реалізованих завдань
 • Аналіз виконання KPI

Атестація персоналу

Отримуйте підтвердження кваліфікації, знайдіть таланти. Виявляйте потребу в навчанні, поліпшенні мотивації за допомогою інструментів “RASK: Управління персоналом (HRM)”

 • Формування атестаційної комісії, накази на атестацію
 • Проведення зовнішніх і внутрішніх атестацій
 • Налаштування правил вибірки співробітників для атестації
 • Можливість формування верхніх і нижніх лімітів в рішеннях атестаційної комісії
 • Статистична звітність
 • Проведення електронних атестацій
 • Врахування результатів атестації в показниках KPI

Індивідуальний план розвитку

Підвищуйте ефективність роботи працівника та його професійне зростання в компанії та виявляйте прихований потенціал співробітників

 • Присвоєння потенціалів співробітникам
 • Формування індивідуальних планів розвитку співробітників
 • Опис завдань на рік для співробітника
 • Внесення результатів виконання завдань
 • Процес погодження ІПР
 • План-фактна звітність з розвитку співробітників

Навчання персоналу

Організуйте масове навчання і контроль знань співробітників, самостійно створюйте електронні курси

 • Створення каталогу заходів, розвиваючих компетенцій
 • Проведення електронного навчання (дистанційно, в аудиторіях)
 • Контроль виданої літератури
 • Зберігання інформації про отримані оцінки і рівні володіння компетенціями
 • Аналіз результатів навчання
 • Контроль відвідування занять учнями

Безпека і охорона праці

Застосовуйте зручний інструмент для автоматизації обліку з безпеки і охорони праці.

 • Планування і проведення медичних оглядів
 • Проведення вступних інструктажів
 • Навчання з охорони праці та техніки безпеки
 • Забезпечення засобами індивідуального захисту

Особистий кабінет

Надайте працівнику можливість самостійно отримувати необхідну інформацію.

 • Аналіз невикористаної відпустки
 • Перегляд розрахункового листка
 • Доступність співробітнику графіка роботи
 • Особисті дані співробітника
 • Оформлення довідок, заявок на відпустку, відрядження

Вартість програми

Вартість залежить від кількості користувачів, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.

 

Для розрахунку вартості звертайтесь за тел.:

(067) 522-52-56

(067) 576-16-41

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості