Головна/Каталог програм/

Управління сільськогосподарським підприємством

Рішення призначене для автоматизації: оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку на сільськогосподарських підприємствах, може ефективно використовуватися широким колом сільськогосподарських виробників всіх галузей сільського господарства: рослинництва, овочівництва, вирощування великої рогатої худоби, свинарства тощо.

Переваги рішення для різних рівнів управління:

 • Інструментарій рішення дозволяє фінансовому директору отримати інформацію про прибутковість у розрізі культур, полів, тварин, ферм тощо.
 • Бухгалтеру — вести достовірний централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства.
 • Головному агроному та головному зоотехнікові — інструмент для оперативного планування діяльності сільськогосподарського підприємства, з можливістю детального аналізу отриманих результатів в різних аналітичних розрізах.

У програмному продукті комфортно працюють співробітники різного рівня з чітким поділом праці (агрономи, зоотехніки, обліковці та інші), що дозволяє отримати реальні оперативні дані для прийняття управлінських рішень.

Типове рішення дозволяє використовувати РАУЗ (розширену аналітику обліку витрат) — новий механізм обліку собівартості запасів і витрат. Використання РАУЗ дозволяє скоротити час розрахунку собівартості в 6-7 разів; проводити документи “заднім числом” і це не впливає на правильність ведення обліку запасів і витрат; дозволяє не виконувати ресурсомісткі процедури перепроведения документів перед регламентними операціями закриття періоду.

1 500+

проектів реалізовано спецалістами РАСК. ІН-АГРО

Рішення дозволяє:

оперативно аналізувати прямі затрати в розрізі полів, культур, видів робіт, дані про поточне та прогнозоване завантаження сільськогосподарської техніки та структури витрат на її обслуговування

автоматично розподіляти загальновиробничі витрати кожен місяць відповідно до бази розподілу

оперативно, на поточний момент часу, оцінювати і аналізувати структуру собівартості вирощування культур або тварин

оперативно аналізувати дані про наявність поголів'я тварин за їхніми видами і статево-віковими групами для виявлення потреб в кормах

побудувати оптимальний бізнес-план, заснований на декількох варіантах розрахунку сівозміни, виробничого циклу тварин та схем фінансування

витрати допоміжних виробництв накопичувати протягом року і розподіляти в кінці виробничого циклу на собівартість виробленої сільгосппродукції

Можливості програми Управління сільськогосподарським підприємством

Планування діяльності в рослинництві у програмі “Управління сільськогосподарським підприємством”

Підсистема забезпечує ефективне використання земель і виробничих ресурсів.

 • планування “що, якщо?” – Вихід на хлібофуражний баланс, план продажів і прогнозний баланс для альтернативних планів розміщення культур
 • докладне планування прямих і непрямих витрат рослинництва
 • складання оптимальних технологічних карт полів
 • аналіз коефіцієнта забезпеченості технікою
 • формування прогнозного бюджету доходів і витрат

Автоматично формується рух за бюджетними операціями. Це дозволяє виконувати:

 • фінансовий аналіз прогнозного балансу
 • формування аналітичних звітів по бюджетах
 • план-фактний аналіз даних

Автоматичні звіти планування в рослинництві в програмі “Управління сільськогосподарським підприємством”

1. Технологічні карти полів:

 • структура посівних площ
 • звіт по технологічному пакету
 • універсальний звіт за технологічними картами

2. Послуги сторонніх організацій:

 • звіт по послугах сторонніх організацій
 • звіт по комунальних послугах
 • план з експлуатаційного обслуговування автотранспорту і сільгосптехніки

3. План продажів:

 • план продажів продукції рослинництва
 • хлібофуражний баланс

4. Звід витрат і собівартості:

 • калькуляція собівартості допоміжних виробництв
 • зведений звіт за доходами і витратами
 • калькуляція собівартості продукції
 • універсальний звіт за собівартістю центрів витрат

Оптимізація розміщення культур у програмі “Управління сільськогосподарським підприємством”

Підсистема “Оптимізація розміщення сільськогосподарських культур” призначена для аналізу стану грунтів полів, визначення найбільш прийнятних для вирощування на кожному полі сільськогосподарських культур в планованому році, розрахунку потреби в мінеральних і органічних добривах.

Підсистема підтримує:

 • формування грунтово-агроекологічних обмежень по вибору культури в умовах конкретного поля
 • агроекологічна оптимізація розміщення с/г культур на полях
 • формування агроекологічного паспорта поля, ведення та аналіз книги історії полів
 • адаптація базових агротехнологій до умов конкретного поля
 • оцінка потенційної врожайності с/г культур на конкретному полі

Виробничий облік у програмі “Управління сільськогосподарським підприємством”

Підсистема “Виробничий облік сільгосп робіт і послуг” дозволяє вести оперативний облік рослинництва (польових ремонтних робот, автотранспорту, виробництва на току), забезпечує своєчасне отримання звітних даних.

При формуванні подорожніх листів, з попередньої путівки, автоматично переносяться залишки палива в баках і показання спідометра автомобілів.

При закритті подорожнього листа програма реєструє:

 • час у наряді
 • пробіг з вантажем і без вантажу
 • вагу перевезеного вантажу
 • вантажообіг
 • кількість поїздок і операцій
 • нарахування з/п за результатами роботи
 • можливість переливу палива з бака в бак
 • витрати палива

На підставі даних підсистеми “Виробничий облік сільгосподарських робіт і послуг” програма дозволяє формувати різноманітні аналітичні звіти:

 • Звіт про виконані роботи автотранспорту
 • Облік ПММ сельгостехніки
 • Звіт по завантаженню автотранспорту
 • Реєстр прийому зерна вагарем
 • Реєстр зважування вантажів і інші

Облік розрахунків по оренді земельних паїв в програмі “Управління сільськогосподарським підприємством”

Підсистема дозволяє здійснювати нарахування та виплату по оренді земельних паїв.

 • ведення інформації по пайовикам
 • реєстрацію договорів
 • нарахування, виплати паю з можливістю натуроплати
 • утримання ПДФО
 • інструмент ефективного використання виробничих ресурсів і кормів

Виробничий облік великої рогатої худоби в програмі “Управління сільськогосподарським підприємством”

 • облік продукції тваринництва (надій молока, витрата молока, оприбуткування гною, виробництво м’яса)
 • руху тварин (надходження, переміщення, переведення, вибракування, вибуття, забій, падіж)
 • запліднення/отелення, зоотехнічні заходи (осіменіння, тест на тільність, запуск, отелення, зважування, лікування)
 • облік витрати кормів (надходження, зважування, переміщення, витрата)

Набір аналітичних звітів дозволяє аналізувати основні показники ефективності роботи ферм.

Використання реалізованих аналітичних звітів дозволить отримати дані для оптимізації процесу молочного тваринництва і досягнення максимального виходу молока на кормову одиницю.

Система дозволяє планувати зобов’язання з надоїв молока і прийому приросту тваринної маси, аналізувати виконані зобов’язання.

Звіти для аналізу роботи ферм

 • наявність тварин на місцях утримання
 • продаж тварин (груповий облік ВРХ)
 • падіж (продуктивного стада, молодняка)
 • переведення на відгодівлю
 • розрахунок визначення приросту тваринної маси (ПБСГ-11)
 • продуктивні тварини, залишені на фермі
 • звіт по руху худоби (форми ПБАСГ 12, 13, 14)
 • журнал реєстрації осіменіння корів і телиць (ПБАСГ 15)
 • розрахунок визначення приросту живої маси
 • звіт по продукції
 • відомість руху молока
 • виробництво і реалізація молока
 • розшифровка реалізації молока на молзавод
 • показники роботи молочних ферм
 • виробництво м’яса
 • звіти по кормах
 • рух кормів
 • відомість витрати кормів

Планування діяльності свинокомплексу в програмі “Управління сільськогосподарським підприємством”

Підсистема призначена для формування планових виробничих показників діяльності свинарського комплексу, план-фактного аналізу цих показників і отримання керівниками і спеціалістами інформації для прийняття управлінських рішень.

 • планування виробничих показників по тваринах на кожному етапі виробничого процесу
 • планування показників реалізації
 • планування показників собівартості
 • планування потреби в кормах
 • планування потреби в інгредієнтах для виробництва кормів
 • аналіз і зіставлення запланованих і фактичних значень виробничих показників, отриманих за різні періоди і на різних фермах

Інструмент комплексного обліку і контролю операцій свинарських ферм, ферм-репродукторів, відгодівельних господарств. Підсистеми дозволяють відображати в реальному часі цикл виробництва. Зі звітів можна побачити, які операції потрібно провести найближчим часом, виділити тварин, які вимагають зараз пильної уваги.

Звіти по тваринах на відгодівлі:

 • наявність тварин на відгодівлі
 • звіт про переведення на відгодівлю
 • тварини на відгодівлі
 • розрахунок визначення приросту живої маси
 • продаж тварин з відгодівлі
 • падіж тварин на відгодівлі
 • тварини на дорості

Звіти по репродуктивним свиноматкам:

 • Наявність свиноматок
 • звіт про куплених свиноматках
 • прогнозування готовності до запліднення свиноматок
 • свинки для запліднення
 • огляд даних по циклу
 • карта свиноматки
 • оповіщення за термінами тестування запліднених свиноматок
 • звіт про запліднення
 • звіт по повтору
 • звіт по свиноматках, запліднених більш ніж одним кнуром в циклі
 • аналіз точності тестування на супоросність
 • звіт за опитуванням
 • падіж поросят до відбирання
 • свиноматки до відбирання

Звіти по кнурам:

 • звіт про наявність кнурів
 • падіж кнурів
 • вибракування кнурів на продаж
 • кнури, залишені для виробництва
 • звіт про продуктивність кнурів

Аналітичні звіти по фермам, тваринам і кормам:

 • щоденний звіт по фермі
 • звіт про наявність тварин
 • структура стада
 • звіт з купівлі кормів
 • рух худоби
 • щорічний облік наявних тварин
 • щомісячний звіт по фермі
 • статистичний звіт по свиноматкам

Кредитний портфель (облік майна в заставу)

Підсистема “Кредитний портфель (облік майна в заставу)” призначена для скорочення трудовитрат на управління залученням позикових коштів під майно підприємства.

 • Ведення інформації по заставному забезпеченню
 • Передача в заставу ТМЦ
 • формування акту перевірки наявності ТМЦ
 • формування зведеної відомості ТМЦ на конкретну дату
 • передача в заставу основних засобів
 • формування акту перевірки наявності ОС
 • формування зведеної відомості ОС на конкретну дату

Реєстрація кредитних договорів і контроль процесу їх виконання

 • реєстрація кредитного договору та додаткових угод до нього
 • підрахунок залишку кредиторської заборгованості на дату
 • розрахунок штрафів за прострочення виплат основного боргу
 • формування графіка виплат штрафів за прострочення погашення основного боргу за договорами
 • розрахунок суми відсотків за договорами
 • формування графіка сплати відсотків за договорами
 • розрахунок суми штрафу за несплату відсотків за договорами на конкретну дату
 • формування графіка виплат штрафів за прострочення виплат відсотків за договорами
 • автоматичне закриття договорів
 • аналіз структури позикових коштів

Інші підсистеми

Крім перерахованої вище функціональності сільськогосподарських підсистем, продукт включає повну функціональність “Управління виробничим підприємством”:

 • Управління фінансами
 • Бюджетування
 • Управління грошовими коштами
 • Управління закупівлями і продажами
 • Управління взаєморозрахунками
 • Управління відносинами з покупцями і постачальниками
 • Бухгалтерський і податковий облік, підготовка регламентованої звітності
 • Облік за міжнародними стандартами
 • Управління персоналом і розрахунок зарплати
 • Управління виробництвом, витратами і розрахунок собівартості
 • Управління складом
 • Управління роздрібною торгівлею і підключення торгового устаткування
 • Управління основними засобами
 • Засоби контролю та оцінки роботи менеджерів
 • Інтегровані засоби роботи з електронною поштою
 • Засоби моніторингу і аналіз діяльності підприємства

Інші рішення для автоматизації агробізнесу

Ознайомтеся з рішеннями для управління на агропромислових підприємствах

BAS АГРО. ERP

BAS АГРО. ERP

Рішення для автоматизації управління діяльністю середніх і великих сільськогосподарських підприємств. Забезпечує автоматизацію всіх основних бізнес-процесів в апараті управління, а також автоматизацію бізнес-процесів виробництва продукції рослинництва або іншої продукції або послуг.

Комплексне управління підприємством АГРО

Комплексне управління підприємством АГРО

програма для ведення обліку та управління сільськогосподарським підприємством, розроблена РАСК.ІН-АГРО. Ви зможете використовувати всі типові можливості сучасної програми BAS Комплексне управління підприємством/

ІН-АГРО: Управління агрохолдингом

ІН-АГРО: Управління агрохолдингом

Програмний продукт призначений для ведення обліку господарської діяльності та управління великими сільськогосподарськими підприємствами, агрохолдингами як в управляючих компаніях, так і у виробничих підрозділах.

ІН-АГРО: Управління елеватором

ІН-АГРО: Управління елеватором

Автоматизація бухгалтерського, податкового, кількісно-якісного і управлінського обліку на хлібоприймальних, заготівельних і зернопереробних підприємствах (борошномельних і комбікормових заводах).

Вартість програми

Вартість залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.

Управління сільськогосподарським підприємством 150 000 грн.
Управління сільськогосподарським підприємством. Клієнтська ліцензія на 1 р. м. 3 360 грн.
Управління сільськогосподарським підприємством. Клієнтська ліцензія на 5 р. м. 14 400 грн.
Управління сільськогосподарським підприємством. Клієнтська ліцензія на 10 р. м. 24 000 грн.
Управління сільськогосподарським підприємством. Клієнтська ліцензія на 20 р. м. 45 000 грн.
Управління сільськогосподарським підприємством. Клієнтська ліцензія на 50 р. м. 108 000 грн.
Управління сільськогосподарським підприємством. Клієнтська ліцензія на 100 р. м. 204 000 грн.

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію,

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості

Супровід програми Управління сільськогосподарським підприємством
від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО