Головна/Каталог програм/

Управління торгівельним підприємством (УТП)

Управління торгівельним підприємством (УТП) – універсальний програмний продукт для комплексної автоматизації підприємств, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

Рішення BAS для автоматизації управління та обліку торгових підприємств:

 

Управління торгівельним підприємством (УТП) дозволяє автоматизувати:

 • Оперативний та управлінський облік,
 • Бухгалтерський та податковий облік,
 • Облік кадрів і розрахунок заробітної плати,
 • Аналіз і планування торгових операцій,
 • Підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності
 • Моніторинг та аналіз результатів діяльності

Можливості програми Управління торгівельним підприємством (УТП)

Планування продажів

 • Планування обсягів продажів у натуральному і вартісному виразі, на підставі даних про продажі, поточні складські залишки і отримані замовлення
 • Планування відпускних цін, серед іншого і на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів
 • Планування собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників
 • Планування як з урахуванням, так і без урахування сезонних коливань попиту
 • Для контролю виконання розроблених планів у системі передбачено розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі

Роздрібна торгівля в Управління торгівельним підприємством (УТП)

 • Облік товарів в неавтоматизованих роздрібних точках може вестися з усією аналітикою по фіксованих роздрібних цінах або без урахування кількості і номенклатури
 • Облік на роздрібних складах ведеться в продажних цінах
 • Підтримується підключення торгового устаткування, (реєстратори розрахункових операцій (РРО), сканери штрих-коду, дисплеї покупця, електронні ваги)
 • Оцінка вартісних запасів у роздрібних цінах
 • Порівняння обсягів і прибутковість продажів в різних магазинах (роздрібних точках)
 • Контроль надходження виторгу від магазинів

Ціноутворення

В програміУправління торгівельним підприємством можливе визначення і реалізація цінової політики підприємства відповідно до аналітичних даних про попит і пропозицію

 • Побудова різних схем формування цін і знижок
 • Контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики
 • Зберігання інформації про ціни конкурентів
 • Зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін по документам
 • Зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів

Управління закупівлями у програмі Управління торгівельним підприємством (УТП)

 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих товарів на складах
 • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах
 • Різні схеми приймання товарів від постачальників
 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів
 • Аналіз потреб складу в товарах
 • Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам
 • Аналіз наслідків невиконання замовлень постачальниками
 • Складання графіків поставок і графіків платежів

CRM

 • Зберігання повної контактної інформації по контрагентах і їхніх співробітниках, а також історії взаємодії з ними
 • Реєстрація умов доставки товарів, надійності, термінів виконання замовлень, номенклатури і ціни товарів
 • Автоматичне сповіщення про заплановані контакти
 • Планування робочого часу і контроль роботи підлеглих
 • Аналіз незавершених і планування майбутніх угод
 • Реєстрація всіх звернень покупців і аналіз рівня залучення клієнтів
 • Оперативний контроль стану запланованих контактів і операцій
 • Інтегрований ABC та XYZ-аналіз відносин з клієнтами
 • Аналіз зриву виконання замовлень і обсягів закритих замовлень
 • Аналіз ефективності рекламних і маркетингових акцій

Складський облік в УТП

Детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів на підприємстві.

 • Управління залишками ТМЦ в різних одиницях виміру
 • Роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, зворотної тари
 • Контроль і облік серій і термінів придатності
 • Задавати довільні характеристики партії (колір, розмір тощо) і вести партійний облік у розрізі складів
 • Комплектувати і розкомплектовувати номенклатурні позиції
 • Здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ

Облік виробництва в Управління торгівельним підприємством (УТП)

 • Зберігання виробничих специфікацій номенклатури
 • Розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом
 • Облік переробки давальницької сировини
 • Можливість вести відокремлений облік виробництва продукції під кожне замовлення покупця
 • Для загальновиробничих витрат реалізовано можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до НСБО 16 «Витрати»
 • Звіти для аналізу виробничих показників з точки зору управлінського обліку і з точки зору регламентованого

Управління грошовими потоками

 • Інструменти для складання плану руху грошових коштів та виконання план-фактного аналізу
 • Складання платіжного календаря для своєчасного виявлення і виключення касових розривів
 • Відділи можуть формувати заявки на витрачання грошових коштів на підставі сформованих замовлень постачальникам, що дозволяє забезпечити наскрізний аналіз планованих оплат
 • Планування забезпечення затверджених заявок на витрачання грошових коштів як шляхом резервування наявних коштів на розрахункових рахунках, так і за рахунок очікуваних вхідних платежів

Управління персоналом, розрахунок зарплати

 • Автоматизовано кадрове діловодство, включно з заповненням уніфікованих друкованих форм
 • Розрахунок заробітної плати та кадровий облік реалізовані в єдиному інтерфейсі
 • Автоматичне заповнення табличних частин документів на розрахунок відпустки, заробітної плати
 • Для аналізу кадрового складу за інформацією про працівників будуються різноманітні звіти
 • Ведення штатного розкладу організацій з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці.

Бухгалтерський і податковий облік в Управління торгівельним підприємством (УТП)

 • Забезпечує вирішення всих завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства
 • Ведення обліку відповідно до вимог законодавства
 • Управлінський і регламентований облік ведеться паралельно
 • Обчислення регламентованих законодавством податків
 • За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність

Додаткові можливості

Ви зможете розширити можливості ІТ-системи використовуючи:

RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами

RASK: ВРМS. Система управління бізнес-процесами

Дозволяє реально управляти будь-якими процесами - не вносити документи в систему або погоджувати їх, а саме виконувати процес.

RASK: BPMS. Узгодження договорів

RASK: BPMS. Узгодження договорів

Автомазизація процесу узгодження договорів

Оберіть оптимальний варіант
автоматизації обліку для Вашої компанії

Оренда програми

Лише від 420 грн. на місяць

 • Багаторівнева система безпеки
 • Можливість працювати через інтернет з будь-яких пристроїв і в будь-якому місці
 • Повний технічний супровід, регулярне оновлення та щоденне резервне копіювання даних.
 • Консультації з питань ведення обліку в програмі
 • Лише невелика абонплата за користування програмою

Купівля та впровадження

 • Встановлення програми безкоштовно (1 година)
 • Налаштування програми безкоштовно (1 година)
 • Перенесення даних зі старої програми
 • Навчання персоналу роботі у програмі
 • Адаптація під особливості бізнес-процесів

Вартість програми

Вартість залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.

Управління торгівельним підприємством (УТП) 45 000 грн.

Обслуговування Управління торгівельним підприємством (УТП) здійснюється при наявності ІТС Ретро

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості

Супровід програми Управління торгівельним підприємством (УТП)
від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО