Головна/Каталог програм/

Зарплата і управління персоналом

“Зарплата і управління персоналом” – потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії.

У конфігурації особлива увага приділяється автоматизації управлінської діяльності менеджерів з персоналу. Зокрема, конфігурація містить наступні інструменти, що дозволяють вирішувати основні завдання, з якими стикаються при плануванні як менеджери з персоналу, так і керівники різних рівнів:

 • інструмент підбору кадрів, що дозволяє здійснити всю процедуру підбору кадрів, серед іншого, ведення переписки з кандидатами по електронній пошті
 • інструмент з планування відпусток працівників
 • інструментарій управління компетенціями та проведення атестацій
 • інструментарій управління навчанням працівників;інструмент розробки схем мотивації працівників

 

20 000+

автоматизовано робочих місць

Автоматизація процесів за напрямками

Планування потреб в персоналі

Управління компетенціями та атестація працівників

Управління навчанням персоналу

Управління фінансовою мотивацією персоналу

Ефективне планування зайнятості персоналу

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

Розрахунок заробітної плати персоналу

Управління грошовими розрахунками з персоналом

Розрахування податків і внесків

Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства

Можливості програми Зарплата і управління персоналом

Планування потреб у кадрах в “Зарплата і управління персоналом”

Планування потреб у людських ресурсах здійснюється в кадровому плані.

Вихідні дані для планування можуть надходити з виробничих систем.

Кадровий план дозволяє запланувати організаційно-посадовий склад, подієвий план змін організаційно-посадового складу, фонд витрат на оплату праці.

За допомогою звітів про стан кадрового плану можна одержати оцінку ефективності робіт з набору співробітників, кількість вакантних робочих місць.

Автоматизація підбору персоналу в “Зарплата і управління персоналом”

Підсистема підбору персоналу призначена для документування та автоматизації процесу підбору та оцінки кандидатів.

Підсистема  забезпечує

 • зберігання особистих даних про кандидатів, як про фізичних осіб;
 • зберігання матеріалів, що використовуються в процесі роботи з кандидатом, від резюме і до результатів анкетування;
 • підготовку зустрічей з кандидатами і реєстрацію прийнятих рішень аж до прийняття на роботу.

Основний інструмент системи — автоматизоване робоче місце менеджера з персоналу, за допомогою якого можна здійснювати всі етапи робіт щодо заповнення вакантних робочих місць.

Управління навчанням персоналу

Підсистема навчання персоналу дозволяє

 • планувати навчання співробітників на внутрішніх і зовнішніх курсах навчання
 • зберігати структуру курсів, список компетенцій, які можуть бути підвищені завдяки курсу.

Фіксація факту проходження курсів і механізм проведення атестацій дозволяє контролювати ефективність навчальних заходів.

Управління компетенціями в “Зарплата і управління персоналом”

Для управління компетенціями програма забезпечує оцінку персоналу, серед іншого, контроль результатів і якості оцінки.

На підставі оцінки працівника (атестації) приймаються ключові кадрові рішення: прийом на роботу, ротації, зміна оплати праці, звільнення.

Управління фінансовою мотивацією працівників

Програма “Зарплата і управління персоналом” дозволяє розробляти й застосовувати схеми фінансової мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому.

При розробці схем мотивації може бути використана довільна кількість видів нарахувань, при цьому є можливість конструювати сам алгоритм розрахунку нарахування.

Планування зайнятості персоналу

Прикладне рішення дозволяє

 • планувати проведення заходів та участь працівників у внутрішніх і зовнішніх заходах підприємства,
 • призначати наради й зустрічі працівників підприємства.

Для уникнення “накладок” в використанні приміщень програма надає відомості про використання приміщень підприємства, в яких ці заходи проводяться.

Планування чергових відпусток працівників підприємства здійснюється на підставі плану важливих заходів підприємства на рік і розкладу участі в них співробітників підприємства, при цьому враховуються побажання працівників і їх керівників.

Формується графік відпусток співробітників підприємства і перелік запланованих відпусток. Для затвердження графіка відпусток у програмі використовується система затвердження прийнятих рішень.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу в “Зарплата і управління персоналом”

 • Зберігання не тільки особистих даних працівників, але й службової інформації (підрозділ, посада, службові телефони та ін.)
 • Реєструється і просування працівника на підприємстві: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення
 • Для зручної роботи основні функції кадрового обліку зведено в форму робочого стола з кадрового обліку
 • Облік стажу  роботи в організації ведеться автоматично в розрізі видів стажу
 • Розрахунок стажу та пільгових видів стажу від дати прийому в організацію, а також  облік стажу до прийому на роботу в організацію
 • Широкий перелік звітів (списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації тощо)
 • Ведення військового обліку. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.

Трудові відносини, кадрове діловодство

 • Ведення штатного розкладу організацій з можливістю зазначення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці
 • За штатним розкладом формується вся необхідна звітність
 • У програмі автоматизовано кадрове діловодство, включно із заповненням уніфікованих друкованих форм:
  • оформлення трудових договорів,
  • прийом на роботу (форма П-1)
  • кадрові переміщення працівників
  • табелів обліку використання робочого часу (форма П-5)
  • звільнення з організації (форма П-4 )

На підставі кадрових даних будується уніфікована форма П-2 “Особова картка”.

 • Відповідно до затвердженого графіка відпусток формуються накази про надання відпустки працівникам (форма П-3).
 • Ведеться облік використання відпусток .
 • Є можливість відображати відпустки різних видів , у тому числі по вагітності та пологах, по догляду за дитиною, додаткову щорічну відпустку, додаткову відпустку на дітей, чорнобильську відпустку, навчальну відпустку, відпустку за свій рахунок тощо.
 • Передбачені звіти для аналізу використання відпусток.
 • Ведеться облік заохочень та стягнень.
 • Заплановані відрядження працівників реєструються в програмі, при цьому підготовляються накази про направлення працівників у відрядження, заповнюються посвідчення (уніфікована форма).

Розрахунок і облік заробітної плати в “Зарплата і управління персоналом”

 • Розробка схем мотивації працівників
 • Розрахунок заробітної плати, що залежить від виробітку
 • Розрахунок широкого кола нарахувань — від оплати по окладу до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку
 • Налаштування використовуваних нарахувань і утримань, зокрема можливість розрахунку сум нарахувань від сум на руки.
 • Для розрахунку сум нарахувань і утримань в управлінському й регламентованому обліку є можливість використовувати довільні формули
 • Ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці у складі собівартості продукції та послуг
 • Автоматизовано весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати, міжрозрахункових виплат та депонування , а також звітності в державні наглядові органи.
 • Реалізовано основні форми оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах: тарифна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і відрядна , а також їх варіанти — погодинно-преміальна, відрядно-преміальна , непрямо-відрядна та комісійна форми
 • Підтримується співпраця з працівниками на умовах укладання договору цивільно-правового характеру (ЦПХ)
 • Реалізована можливість введення докладних і / або зведених табелів обліку робочого часу як первинних документів. Дані табелів використовуються системою при нарахуванні зарплати
 • Автоматичне заповнення довідки про доходи співробітника в різних формах для надання в різні організації
 • всі необхідні уніфіковані форми обліку праці і заробітної плати та інші необхідні звіти:
  • розрахункові листки
  • розрахунково-платіжні відомості (Форми П-6, П-7, довільна динамічна форма)
  • платіжні відомості для отримання грошей через касу
  • видаткові касові ордери
  • зведення по нарахуваннях і утриманнях та інше.
 • Передбачений звіт для аналізу нарахувань і утримань працівників організацій за довільний період як у вигляді докладної розрахункової відомості, з можливістю виведення не тільки сум нарахувань, а й оплаченого часу, так і у вигляді згорнутої форми без аналітики по працівниках.

Обчислення регламентованих податків

Зарплата та управління персоналом забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків і зборів: єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Система побудови звітів дозволяє виконувати аналіз інформації про податки і збори в різних розрізах, наприклад аналіз сукупного доходу працівників у розрізі видів доходу, суми утриманого ПДФО та суми перерахованого до бюджету за будь-який період.

Гнучка реалізація обліку нарахованої зарплати і податків дозволяє довільним чином налаштувати порядок відображення цих сум у витратах підприємства, і автоматично передати ці дані в програму “Бухгалтерія”. Для контролю відображення зарплати в регламентованому обліку можна скористатися звітом “Віддзеркалення зарплати в регламентованому обліку”.

В прикладному рішенні підтримується обмін данніми з “Бухгалтерією” редакції 1.2, 2.0

Регламентована звітність

За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність з ПДФО, ЄСВ, звітність до ФСС, звітність до органів статистики.

Прикладне рішення інтегровано з сервісом здачі електронної звітності “Fredo Звіт”. Сервіс надає можливість безпосередньо з даних інформаційної бази програми:

 • сформувати регламентовану звітність (звітність з ПДФО, ЄСВ, звітність до ФСС, звітність до органів статистики, решта звітів заповнюються за даними інформаційної бази)
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом (ЕЦП)
 • відправити звіти в контролюючі органи і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням
 • зберегти на електронних носіях
 • отримувати розшифровки показників звітів СЕО в інформаційній базі 1С:Підприємство

Вартість програми

Вартість залежить від кількості користувачів, юр. осіб, необхідності в інтеграції з іншими системами або обладнанням.

Зарплата і управління персоналом 8 400 грн.
Зарплата і управління персоналом. Базова версія 2 240 грн.

Залиште заявку і ми Безкоштовно

 • проведемо Вам індивідуальну презентацію

 • зробимо індивідуальний розрахунок вартості

Супровід програми Зарплата і управління персоналом
від Сертифікованого Центру Супроводу РАСК. ІН-АГРО