Головна/Каталог проектів/

Автоматизація обліку в групі компаній “ІСТ АГРО Сервіс”

лого Іст Агро Сервіс

Група компаній “ІСТ АГРО Сервіс”

займається вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції, здійснює експортну діяльность. До Групи компаній належить більше десяти сільгосппідприємств, що обробляють близько 18 тис. гектарів землі

Про проєкт

Автоматизовано робочих місць: 57

Впровадження системи:
Управління виробничим підприємством
ІН-АГРО: Управління агрохолдингом. Корпоративне рішення

В грудні 2018 року Керівництвом компанії був ініційований проєкт із комплексної автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку в єдиному інформаційному просторі. При прийнятті рішення щодо проведення змін у компанії ми мали стратегічну мету, яка полягала у впровадженні такої інтегрованої системи управління підприємством, яка сприяла б розвитку бізнесу та не обмежувала його зростання в перспективі. Однією з вимог також було забезпечення прозорості та оперативного отримання даних із метою зробити бізнес керованим у режимі реального часу.

На момент ініціації проєкту планування та фактичний облік було реалізовано у трьох різних інформаційних системах, що вимагало від наших співробітників значних зусиль на первинне введення даних в одній системі, а потім на їх отримання та консолідування в іншій. “Оперативна” звітність для керівництва, що формувалася декілька днів, частково втрачала свою актуальність та економічну бізнес-цінність. Бухгалтерський та податковий облік здійснювався у програмі “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства”; за допомогою електронних таблиць MS Excel було реалізовано  оперативний облік транспортних та агрономічних операцій, планування техніко-економічних показників, бюджетування;  планування та виконання казначейських операцій відбувалося в окремій інформаційній системі, спеціально розробленій під наші потреби.

Отже, розвиток бізнесу та поява нових напрямів діяльності вимагали створення єдиної інформаційної системи для управління підприємством у цілому.

До проєкту та, відповідно, підрядної організації, було висунуто такі вимоги:

 1. автоматизація оперативного контуру в рослинництві для:
 • своєчасного, повного та достовірного відображення в обліку фактичних витрат на виробництво й реалізацію продукції (робіт, послуг);
 • контролю за правильним використанням сировини, матеріалів, палива, енергії, фондів заробітної плати тощо, за дотриманням встановлених кошторисів витрат на обслуговування виробництва, управління, надання послуг;
 • отримання необхідної оперативної звітності;
 • облік структури посівів;
 • оперативне отримання фактичних даних агрономічних операцій;
 • планування роботи вантажної та сільськогосподарської техніки;
 • управління ремонтами автотранспорту та сільськогосподарської техніки;
 • оперативне отримання фактичних даних щодо роботи техніки (обсяг виконаної роботи, кількість витраченого пального; нарахованої зарплати та податків по кожному виконавцю);
 1. автоматизація обліку земельних паїв, нарахування та виплата орендної плати;
 2. реалізація повноцінного управлінського обліку для аналізу фінансових показників з метою прийняття своєчасних управлінських рішень та планування діяльності підприємства;
 3. налаштування бухгалтерського і податкового обліку, формування регламентованої звітності, у т.ч. галузевої;
 4. автоматизація казначейських операцій (у т.ч. процес погодження заявок на витрачання грошових коштів) у єдиній інформаційній базі.

 

Для вирішення поставлених завдань було обрано компанію “РАСК. ІН-АГРО”

Ця компанія – лідер на ринку програмного забезпечення в галузі “Сільське господарство”, що має великий досвід та висококваліфікованих спеціалістів у сферах розробки галузевих рішень по управлінському та регламентованому обліку, оптимізації операційної діяльності компаній та організації ефективного розподілу і використання ресурсів.

Після проведення спеціалістами “РАСК. ІН-АГРО” декількох презентацій було вирішено будувати майбутню автоматизовану систему обліку на основі продукту “Управління виробничим підприємством” та галузевого рішення “ІН-АГРО: Управління агрохолдингом. Корпоративне рішення”.

 У рамках проєкту були виконані такі етапи робіт:

 • проведено навчання спеціалістів на місцях (м. Бахмач та Прилуки);
 • окремо проведено роз’яснення та навчання з питань методології ведення бухгалтерського та управлінського обліку в новій програмі, налаштовано облікову політику та інші необхідні параметри системи;
 • віддалені консультації протягом усього періоду дослідної експлуатації.

01.08.2019 відбувся запуск програмного продукту в промислову експлуатацію.

В компанії були автоматизовані такі напрями:

 • бухгалтерський і податковий облік
 • управлінський облік
 • кадровий облік
 • розрахунок та виплата заробітної плати
 • розрахунки з підзвітними особами
 • взаєморозрахунки з постачальниками
 • управління складськими запасами
 • облік основних засобів
 • розрахунок амортизації
 • взаєморозрахунки з покупцями
 • впроваджені такі оперативні підсистеми як «Облік у рослинництві», «Облік транспортних операцій», «АРМ Агронома», «Облік операцій з оренди землі», “Казначейство”

Роботи по проєкту були проведені в період з січня до липня 2019 року. Автоматизовано 57 робочих місць. Після завершення проєктних робіт та запуску системи в промислову експлуатацію з компанією “РАСК. ІН-АГРО” підписано  договір на подальший інформаційно-технологічний супровід.

Всі питання та проблеми, що виникали в процесі реалізації проєкту, вирішувались членами проєктної команди кваліфіковано і своєчасно. Сподіваємось на подальшу співпрацю з компанією «РАСК. ІН-АГРО» та кваліфіковану підтримку наших користувачів.

 

Цікавить співробітництво?

Зв’яжіться з нами: