Головна/Каталог проектів/

Побудова системи обліку на ТОВ Комерційно-виробнича фірма «Рома»

лого Рома

ТОВ Комерційно-виробнича фірма «Рома»

Підприємство спеціалізується на виробництві борошна і хлібобулочних виробів, прийманні та переробці зерна та стабільно працює на ринку України з серпня 1992 року.

Про проєкт

Автоматизовано робочих місць: 55

Впровадження системи:
Управління виробничим підприємством для України
ІН-АГРО: Управління хлібобулочним та кондитерським виробництвом для України

 

Раніше на підприємстві використовували типову конфігурацію “1С:Підприємство 7.7” і галузевий програмний продукт іншого розробника. Для отримання інформації необхідно було формувати звіти з різних джерел і об’єднувати їх в один, що впливало на оперативність прийняття рішень і контроль роботи всіх підрозділів в реальному часі. Багато звітів формувалися вручну окремими користувачами з використанням таблиць Excel. Також вручну проводилися розрахунки собівартості продукції.

Керівництвом підприємства було вирішено впровадити єдину систему обліку, яка дозволить автоматизувати формування необхідної звітності, скоротити час на ведення обліку, підвищити ефективність роботи підприємства.

За основу нової системи обрано програмний продукт “Управління виробничим підприємством для України” і спеціалізоване рішення “ІН-АГРО: Управління хлібобулочних і кондитерських виробництвом для України”. Ці рішення в комплексі надають можливість побудови єдиної інформаційної системи для обліку та управління на підприємстві, яке виробляє хлібобулочні вироби.

Фахівцями РАСК. ІН-АГРО проведені наступні роботи:

  • обстеження
  • розробка технічного завдання
  • установка програмного забезпечення
  • адаптація системи відповідно до специфіки ведення обліку на підприємстві
  • доопрацювання системи по кількісно-якісному обліку, зумовленому специфікою діяльності
  • групове навчання співробітників з ведення оперативного обліку на хлібобулочному (в тому числі експедиція), мукомольному виробництві та АТП

Після завершення робіт співробітники РАСК. ІН-АГРО супроводжують систему, консультують користувачів.

Автоматизовані ділянки:

  • Експедиція хлібобулочного виробництва
  • Облік на хлібобулочному виробництві
  • Облік на мукомольном виробництві
  • Облік на автотранспортному підприємстві

В результаті підприємство отримало систему, яка дозволяє реалізувати облікову політику в області оперативного і управлінського обліку в єдиній інформаційній базі. Використання нової системи дозволило підвищити оперативність і якість обліку та формування звітності, створити єдиний інформаційний простір, автоматизувати галузевий облік виробництва борошна і хлібобулочних виробів. В цілому впровадження дозволило впорядкувати ведення обліку та підвищити ефективність роботи підприємства.

Цікавить співробітництво?

Зв’яжіться з нами: