Головна/Каталог проектів/

Оптимізація і автоматизація обліку і виробничих бізнес-процесів ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів»

лого Сквирський КХП

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів»

Підприємство є одним з найбільших на Україні виробників гречаної крупи і борошна, вівсяних і гречаних пластівців, кукурудзяної крупи та борошна. Сьогодні комбінат переробляє більш ніж 5000 тонн зерна на місяць і більше 40% продукції експортується в країни Близького і далекого зарубіжжя.

Про проєкт

Автоматизовано робочих місць: 50

Впровадження системи: Бухгалтерія

 

Етап 1

У середині 2009-го року виникла необхідність автоматизації кількісно-якісного, бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві. Було прийнято рішення впровадити на ПП «Бухгалтерія» і доопрацювати його з урахуванням специфіки роботи елеватора.

В результаті впровадження автоматизовані наступні ділянки роботи підприємства:

 • Кадровий облік
 • Розрахунок зарплати
 • Регламентована звітність
 • Облік робочого часу
 • Облік приходу ТМЦ
 • Взаєморозрахунки з постачальниками
 • Управління складськими запасами
 • Управління даними про склад і структуру виробів, рецептуру
 • Облік витрат на виробництво
 • Розрахунок фактичної собівартості
 • Облік послуг виробничого характеру
 • Переробка давальницької сировини
 • Сертифікація якості сировини і продукції
 • Облік діяльності допоміжних виробництв
 • Облік продажів ТМЦ
 • Взаєморозрахунки з покупцями
 • Оптова торгівля
 • Роздрібна торгівля
 • Формування галузевої звітності
 • Облік експортно-імпортних операцій
 • Автоматизація бізнес -процесів

Етап 2

У січні 2015 року керівництвом «Сквирського комбінату хлібопродуктів» прийнято рішення щодо оптимізації та подальшої автоматизації двох важливих складових виробничої і комерційної діяльності підприємства:

 • автоматизація оперативного і бухгалтерського обліку виробничих бізнес-процесів з переробки сировини в рамках розширення функціонуючої на підприємстві системи обліку
 • автоматизації комерційної діяльності підприємства, що включає планування продажів і виробництва продукції, облік реалізації продукції, планування надходження грошових коштів і графік платежів за відвантажену продукцію
 • розвиток і вдосконалення системи було вирішено реалізувати на базі раніше запровадженого і експлуатованого програмного продукту “Бухгалтерія”.

Були виконані консалтингові роботи:

 • Проведення обстеження
 • Опис виробничих бізнес-процесів з переробки сировини
 • Опис бізнес-процесів комерційної діяльності підприємства
 • Описи бізнес-процесів взаємодії виробничих служб і бухгалтерії підприємства
 • Оптимізації виробничих бізнес-процесів з переробки сировини і комерційної діяльності підприємства

В результаті виконання консалтингових робіт і доопрацювання існуючої системи обліку виробничі служби підприємства вирішили наступні завдання:

 • Відображення в системі передачі сировини в переробку
 • Відображення в системі випуску готової продукції
 • Відображення в кількісно-якісному обліку результатів переробки сировини
 • Автоматичне формування звітів: «Звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» (ф.37), «Відпустка сировини на переробку» (ф. 110), «Здача продукції з виробництва на склад» (ф.112), «Журнал оперативного контролю якості» (ф. 53), “Зведений журнал контролю якості (ф.58)”
 • Автоматичне виконання розрахунку місячних, квартальних, піврічних і річних 117 форм згідно з правилами організації ведення технологічного процесу на круп’яних заводах
 • Автоматичне відображення операцій переробки в бухгалтерському обліку за даними оперативного обліку
 • Автоматичний контроль відповідності між даними внесеними в оперативному обліку і даними внесеними в бухгалтерському обліку
 • Автоматичне планування виробництва готової продукції і продажів
 • Автоматичне планування надходження грошових коштів
 • Автоматичне формування графіку платежів
 • Автоматичне формування звіту “Аналіз заборгованостей”
 • Облік і автоматичний розподіл витрат на реалізацію
 • Формування план-фактного аналізу виробництва і продажів
 • Автоматичне формування звіту “Рентабельність продажів”

В рамках проекту були виконані наступні роботи:

 • розробка і реалізація технічного завдання на систему
 • навчання персоналу
 • підготовчі роботи (які включають, в тому числі, об’єднання діючої на підприємстві конфігурації з доробками системи згідно технічного завдання)
 • здача-приймання системи на контрольному прикладі
 • підготовчі роботи по налаштуванню системи перед введенням в промислову експлуатацію

В ході впровадження було автоматизовано ще 25 робочих місць.

В ході проєкту компанія «РАСК. ІН-АГРО»:

 • виконала об’єднання діючої на нашому підприємстві конфігурації з доробками системи згідно технічного завдання
 • провела індивідуальне та групове навчання співробітників
 • здійснила первинне налаштування прав користувачів в рамках типового функціоналу
 • за активної участі ключових фахівців підприємства адаптувала бізнес-процеси

20 серпня 2016р. система була здана в промислову експлуатацію, всього на підприємстві автоматизовано 50 робочих місць.

На даний момент в промислову експлуатацію впроваджено систему кількісно-якісного обліку зерна і затребуваний підприємством функціонал по автоматизації комерційної діяльності підприємства з органічною прив’язкою до діючої системи бухгалтерського та податкового обліку.

Впровадження проводилися в рамках проєкту комплексної автоматизації бізнес-процесів, що включає етап консалтингу і наступні етапи автоматизації бізнес-процесів і впровадження на базі рішення “Бухгалтерія”.

Цікавить співробітництво?

Зв’яжіться з нами: