Головна/Каталог проектів/

Автоматизація управління виробництвом кукурудзяного крохмалю і крохмалопродуктів на ТОВ “Укрстарч”

ТОВ “Укрстарч”

Підприємство займається виробництвом кукурудзяного крохмалю і крохмалопродуктів для внутрішнього ринку України та на експорт. Виробництво запущене групою компаній «ЕРІДОН», одним із найбільших українських сільськогосподарських виробників насіння, добрив та агропродукції.

Про проєкт

Автоматизовано робочих місць: 5

Впровадження системи: Управління виробничим підприємством

В травні 2019 року керівництвом підприємства був ініційований проект із створення системи комплексної автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку в єдиному інформаційному просторі. При прийнятті рішення щодо проведення змін у компанії ми мали стратегічну мету, яка полягала у впровадженні такої інтегрованої системи управління підприємством, яка сприяла б розвитку бізнесу та не обмежувала його зростання в перспективі. Однією з вимог було забезпечення прозорості та оперативного отримання даних із метою зробити бізнес керованим у режимі реального часу.

Отже, розвиток бізнесу та поява нових напрямів діяльності вимагали створення єдиної інформаційної системи для управління підприємством у цілому.

До проекту на першому етапі (до моменту запуску в експлуатацію виробництва кукурудзяного крохмалю) та, відповідно, підрядної організації, було висунуто вимоги по налаштуванню бухгалтерського і податкового обліку, формування регламентованої звітності.

Для вирішення поставлених завдань було обрано програмний продукт «Управління виробничим підприємством» та компанію “РАСК. ІН-АГРО”

Ця компанія – лідер на ринку програмного забезпечення в галузі “Сільське господарство”, що має великий досвід та висококваліфікованих спеціалістів у сферах розробки галузевих рішень по управлінському та регламентованому обліку, оптимізації операційної діяльності компаній та організації ефективного розподілу і використання ресурсів.

У рамках проєкту були виконані такі етапи  робіт:

 • проведено навчання спеціалістів в нашому офісі;
 • окремо проведено роз’яснення та навчання з питань методології ведення бухгалтерського обліку в новій програмі, налаштовано облікову політику та інші необхідні параметри системи;
 • протягом всього періоду реалізації проекту (з 12.06.19 до 16.08.19) спеціалістами “ІН-АГРО” своєчасно  та якісно здійснювалась консультативна підтримка користувачів як в нашому офісі так і  віддалено. Результат спільної  роботи наших фахівців та спеціалістів Виконавця впродовж проекту- введена в систему вся інформація по бухгалтерському та податковому обліку та проведено закриття звітних періодів за листопад 2018 року- липень 2019 року. З 1-го серпня 2019 року програмний продукт введено  в промислову експлуатацію і бухгалтерський та податковий облік виконується користувачами в режимі реального часу.

В компанії були автоматизовані такі розділи  бухгалтерського та податкового обліку

 • кадровий облік
 • розрахунок та виплата заробітної плати
 • розрахунки з підзвітними особами
 • взаєморозрахунки з постачальниками
 • управління складськими запасами
 • облік основних засобів
 • розрахунок амортизації
 • взаєморозрахунки з покупцями

Роботи по проекту були проведені в  червні-серпні 2019 року. Автоматизовано 5 робочих місць. Після завершення проектних робіт та запуску системи в промислову експлуатацію з компанією “РАСК. ІН-АГРО” було підписано договір на подальший інформаційно-технологічний супровід.

Всі питання та проблеми, що виникали в процесі реалізації проекту, вирішувались членами проектної команди кваліфіковано і своєчасно. В цілому, вважаємо, що проект з комплексної автоматизації відбувся успішно.

Сподіваємось на подальшу співпрацю з компанією «РАСК. ІН-АГРО» по розвитку системи та кваліфіковану підтримку наших користувачів в процесі експлуатації програмного продукту.

Цікавить співробітництво?

Зв’яжіться з нами: